Sector

  • Vo

Vakinhoud

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zelfsturing

3-3-2015

 VO onderbouw 

​InhoudenVakbegrippen​

​Gevoelens hanteren

Uitleggen van en omgaan met hun gevoelens en de reacties er op door anderen

Uitleggen en toepassen hoe zij proactief en respectvol kunnen reageren op verbaal en non-verbaal geuitte gevoelens van anderen

Uitleggen van en omgaan met de relatie die er bestaat tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen, respect, pro-actief

Impulscontrole

Uitleggen van en omgaan met een impuls reactie

Uitleggen wat de gevolgen van een impulsreactie kunnen zijn

Uitleggen en laten zien hoe je je eerste impuls kunt uitstellen

Uitleggen welke eigenschappen impulsiviteit versterken en welke helpen om minder impulsief te zijn

gebeurtenis, reageren, gedachten, gedrag, zelfbeheersing, impuls, eigenschappen

​Doelgericht gedrag

Kunnen concentreren en hanteren van afleidingen bij de uitvoering van een taak

Uitleggen van en omgaan met de invloed van normen en waarden op het gedrag in sociale situaties

Ombuigen van tegenslag in proactief gedrag

Uitleggen en toepassen hoe je je eigen gedrag effectief kan afstemmen op anderen om samen een taak te volbrengen

Maken en hanteren van een plan voor de uitvoering van een taak

concentratie, afleiding, gewenst gedrag,
hulp bieden en ontvangen, omgaan met tegenslag, normen en waarden, verantwoordelijkheidsgevoel, planning, hulp bieden en ontvangen, omgaan met tegenslag

Bovenbouw vmbo

​InhoudenVakbegrippen​

​Gevoelens hanteren

Kunnen verbanden leggen tussen hun gevoelens en de reacties van anderen en kunnen hierover communiceren

Kunnen laten zien hoe zij respectvol en pro-actief kunnen reageren op verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen en uitleggen welke reactie wel en niet effectief is

Kunnen verbanden leggen tussen en omgaan met de relatie die er bestaat tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen, respect, pro-actief, objectiviteit, subjectiviteit

Impulscontrole

Verklaren van en omgaan met wat van invloed is op impulsief gedrag en hoe je dit kunt uitstellen, verminderen en/of stoppen

Verklaren wat de gevolgen zijn van impulsief gedrag op je dagelijkse leven, je toekomstplannen en je schoolloopbaan

gebeurtenis, reageren, gedachten, gedrag, zelfbeheersing, impulsief gedrag, impulsbeheersing, eigenschappen

​Doelgericht gedrag

Kunnen concentreren en hanteren van afleidingen bij de uitvoering van een taak

Omgaan met de invloed van normen en waarden op het gedrag in specifieke sociale situaties

Ombuigen van tegenslag in proactief gedrag

Uitleggen van en omgaan met de invloed van stress op het uitvoeren van een taak

Je gedrag afstemmen op anderen om samen een taak te volbrengen

Gebruiken en evalueren van een plan bij de uitvoering van een taak

concentratie,omgaan met tegenslag, verantwoordelijkheidsgevoel, planning, normen en waarden, evalueren, positieve stress, negatieve stress, zelfwaardering

Bovenbouw havo/vwo

​InhoudenVakbegrippen​

​Gevoelens hanteren

Beargumenteren van en omgaan met het verband tussen hun gevoelens, de reacties van anderen en kunnen dit evalueren

Beargumenteren hoe je  effectief, respectvol en pro-actief kunt reageren op gevoelens van anderen en laten zien hoe je dit doet
 
Beargumenteren van en omgaan met de relaties tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen, respect, pro-actief, empathie, objectiviteit, subjectiviteit

Impulscontrole

Beargumenteren van en omgaan met wat van invloed is op impulsief gedrag en hoe je dit kunt uitstellen, verminderen en/of stoppen

Beargumenteren en evalueren wat de gevolgen zijn van impulsief gedrag op je dagelijkse leven, je toekomstplannen en je schoolloopbaan

gebeurtenis, reageren, gedachten, gedrag, zelfbeheersing, impulsief gedrag, impulsbeheersing, eigenschappen

​Doelgericht gedrag

Beargumenteren van en omgaan met de invloed van normen en waarden op het gedrag in specifieke sociale situaties.

Ombuigen van tegenslag in proactief gedrag

Verklaren van en omgaan met de invloed van stress op het uitvoeren van een taak

Je gedrag beargumenteren en afstemmen op anderen om samen een taak te volbrengen

Hanteren en evalueren van een plan bij de uitvoering van een taak

concentratie,omgaan met tegenslag, verantwoordelijkheidsgevoel, planning, normen en waarden, evalueren, positieve stress, negatieve stress, zelfwaardering

Contactpersoon