Sector
  • Vo
Vakinhoud
  • Genotmiddelen

Roken

23-2-2015

VO onderbouw

​InhoudenVakbegrippen​

Roken en gezondheid

Benoemen wat roken/tabak is en wat het met lichaam en geest doet

Benoemen welke schadelijke stoffen er in sigaretten zitten

Benoemen welke normen er zijn over roken

Uitleggen wat de schadelijke effecten zijn van meeroken

Uitleggen wat een shishapen is en wat de effecten zijn van het gebruik

tabak, tabaksrook, longen, nicotine, teer, koolmonoxide, verhoging bloeddruk en hartslag, vermindering eetlust, opwekkend en licht stimulerend, verbetering concentratievermogen, ontspanning, hart, hersenen, passief roken, shishapen, droge mond, ontspanning, alternatieven voor roken, passief roken

Roken en omgeving

Benoemen in welke situaties en op welke wijze leeftijdgenoten van invloed zijn op de keuze wel of niet te roken

Benoemen van personen en (social)media die invloed hebben op de keuze wel of niet te roken

Benoemen van (wettelijke) regels rond roken in je omgeving

groepsdruk, leeftijdsgenoten, ouders, opvoeden, sociale media, reclame, schoolregels, wettelijke verkrijgbaarheid, 18 jaar, meeroken

Roken en weerbaarheid

Benoemen dat je  onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dan dat je individueel zou doen

Onderscheid kunnen maken tussen lichte en zware druk van groepsgenoten

Beargumenteren waarom je wel of niet rookt en beschrijven hoe je een sigaret kunt weigeren

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren

Bovenbouw vmbo

​InhoudenVakbegrippen​

Roken en gezondheid

Benoemen wat roken/tabak is en wat het met lichaam en geest doet

Benoemen welke schadelijke stoffen er in sigaretten zitten

Mening formuleren over de voor- en nadelen van roken

Benoemen welke normen er zijn over roken

Uitleggen wat de schadelijke effecten zijn van meeroken

Uitleggen wat e-sigaret en een waterpijp zijn en wat de effecten zijn van het gebruik

tabak, tabaksrook, longen, nicotine, teer, koolmonoxide, verhoging bloeddruk en hartslag, vermindering eetlust, opwekkend en licht stimulerend, verbetering concentratievermogen, ontspanning, hart, hersenen, passief roken, shishapen, droge mond, waterpijp, passief roken, experimenteren, sociaal gebruik, problematisch gebruik, verslaving, alternatieven voor roken

Roken en omgeving

Benoemen in welke situaties en op welke wijze leeftijdgenoten van invloed zijn op de keuze wel of niet te roken

Benoemen van personen en (social)media die invloed hebben op de keuze wel of niet te roken

Benoemen van (wettelijke) regels rond roken

Uitleggen in welke openbare ruimtes niet gerookt mag worden en waarom dat is

roken openbare ruimten, groepsdruk, invloed ouders, invloed social media, invloed reclame, schoolregels, wettelijke verkrijgbaarheid, impulscontrole

Roken en weerbaarheid

Benoemen dat je onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dan dat je individueel zou doen

Onderscheid kunnen maken tussen lichte en zware druk van groepsgenoten

Formuleren hoe je een sigaret kunt weigeren

Herkennen van impulsgedrag om expirimenteergedrag te voorkomen

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren, impulsgedrag, nee zeggen

​Bovenbouw havo/vwo

​InhoudenVakbegrippen​

Roken en gezondheid

Reden aangeven waarom wel of niet gerookt wordt

Kunnen uitleggen waarom werken (beroep) niet samengaat met roken

Uitleggen wat de schadelijke effecten zijn van roken tijdens de zwangerschap

Beschrijven van de verschillen tussen een sigaret, e-sigaret en een waterpijp en wat de effecten zijn van het gebruik.

lichamelijke afhankelijkheid, geestelijke afhankelijkheid, passief roken, beroepshouding, representatief, ten aanzien van roken, alternatieven voor roken, passief roken, e-sigaret, waterpijp, roken en zwangerschap

Roken en omgeving

Uitleggen hoe leeftijdgenoten een rol spelen bij de keuze wel of niet te roken

Benoemen van personen en (social)media die invloed hebben op de keuze wel of niet te roken

Benoemen van (wettelijke en bedrijfs) regels rond roken

Uitleggen in welke openbare ruimtes niet gerookt mag worden en waarom dat is

Legitimatie gebruiken als je sigaretten wilt kopen

groepsdruk, invloed social media, schoolregels, wettelijke verkrijgbaarheid, legitimatie, wetgeving openbare ruimten, impulscontrole,  wettelijke verkrijgbaarheid, bedrijfsregels

Roken en weerbaarheid

Kunnen uitleggen hoe groepsdruk werkt

Benoemen dat je onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dan dat je individueel zou doen

Formuleren hoe je een sigaret kunt weigeren

Herkennen van impulsgedrag om expirimenteergedrag te voorkomen

Benoemen waar je hulp kunt vinden bij problematisch tabakgebruik van jezelf of anderen

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren, impulsgedrag, nee zeggen, hulp zoeken, problematisch rookgedrag, hulpverlenende instanties

Contactpersoon