Sector
  • Vo
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Relaties

3-3-2015

VO onderbouw

​InhoudenVakbegrippen​

Omgaan met elkaar

Omgaan met het geven en krijgen van complimenten

Uitleggen van en omgaan met dat verschillen tussen mensen en groepen kunnen leiden tot pestgedrag en laten zien hoe je dit kunt voorkomen

Uitleggen van en omgaan met wat positieve en negatieve invloeden op relaties zijn en hoe je ze kunt onderhouden

Uitleggen van en omgaan met de regels die thuis, op school en op straat nodig zijn om met elkaar om te gaan

Actie ondernemen om hulp te bieden naar aanleiding van een hulpvraag van een ander

​-

Samenwerken

Laten zien dat je ondanks verschillen tussen kwaliteiten en wensen van jezelf en anderen toch tot een goed resultaat kunt komen

Luisteren naar en feedback geven aan elkaar

Een planning en taakverdeling maken om samen een opdracht uit te voeren

rekening houden met elkaar, luisteren, samenwerken, taakverdeling, planning, kwaliteiten, wensen, feedback

​Omgaan met sociale druk

Uitleggen van en omgaan met regels die in een groep gelden

Uitleggen welke positieve en negatieve gevolgen het kan hebben dat je bij een groep wilt horen

Uitleggen van het verschil tussen expliciete en impliciete groepsdruk

Laten zien hoe je omgaat met groepsdruk door voor jezelf op te komen, aan te geven wat je grenzen zijn en indien nodig door hulp te zoeken

groepsregels, bij groep horen, overeenkomsten groep, positieve en negatieve groepsdruk, bewust, onbewust gedrag, gevolgen  invloed groep, opkomen voor jezelf, grenzen, hulp zoeken

​​Conflicten hanteren

Uitleggen welke conflicten veel voorkomen en welke oorzaken en gevolgen zij hebben

Laten zien hoe je een conflict kunt oplossen en uitleggen welke rol je daar zelf bij kunt spelen

Uitleggen dat conflictsituaties veroorzaakt kunnen worden doordat mensen verschillend zijn

Uitleggen van en omgaan met de invloed van sociale media op het ontstaan en verloop van conflicten

ruzie, oorzaken, gevolgen, oplossen, mensen zijn allemaal anders, invloed sociale media, eigen rol

 

Bovenbouw vmbo

 
​InhoudenVakbegrippen​

Omgaan met elkaar

Proactief geven van complimenten en reageren op het krijgen van complimenten

Verklaren van en omgaan met dat verschillen tussen mensen en groepen kunnen leiden tot pestgedrag en laten zien hoe je dit kunt voorkomen

Verklaren van en omgaan met het belang van relaties, wat positieve en negatieve invloeden zijn en hoe je ze kunt onderhouden

Verklaren en laten zien welke rol regels spelen bij omgaan met elkaar

Hanteren van hulpvragen van anderen

​-

Samenwerken

Begrijpen van en omgaan met groepsprocessen die conflicten voorkomen en de samenwerking bevorderen

Begrijpen hoe feedback geven van invloed is op het samenwerken en hier adequaat mee omgaan

Een planning en taakverdeling voor het uitvoeren van een (complexe) opdracht

rekening houden met elkaar, luisteren, samenwerken, conflicthantering, taakverdeling, planning, kwaliteiten, wensen, feedback

​Omgaan met sociale druk

Uitleggen van en omgaan met hiërarchische verhoudingen in een groep

Verklaren welke positieve en negatieve gevolgen het kan hebben dat je bij een groep wilt horen

Uitleggen en omgaan met expliciete en impliciete groepsdruk

Uitleggen en laten zien hoe je omgaat met groepsdruk door voor jezelf op te komen, aan te geven wat je grenzen zijn en indien nodig door hulp te zoeken

verhoudingen in groepen, positieve en negatieve groepsdruk, bewust, onbewust gedrag, opkomen voor jezelf, grenzen, hulp zoeken

​​Conflicten hanteren

Verbanden leggen tussen de oorzaken van conflicten en de gevolgen er van

Laten zien hoe je een conflict kunt oplossen en verklaren welke rol je daar zelf bij kunt spelen

Verklaren dat conflictsituaties veroorzaakt kunnen worden doordat mensen verschillend zijn en hoe dit tot geweld kan leiden

Verklaren en omgaan met de  invloed van sociale media op het ontstaan en verloop van conflicten

ruzie, oorzaken, gevolgen, oplossen, mensen zijn allemaal anders, invloed sociale media, geweld, eigen rol

 

Bovenbouw havo/vwo

 
​InhoudenVakbegrippen​

Omgaan met elkaar

Proactief geven van complimenten en reageren op het krijgen van complimenten

Beargumenteren van en omgaan met hoe verschillen tussen mensen en groepen kunnen leiden tot pestgedrag en je er actief voor inzetten dat het wordt voorkomen of stopt

Verklaren van en omgaan met het belang van relaties, wat de rol van sociale media kan zijn

Verklaren en laten zien hoe je je kan inzetten voor mensen in je omgeving

​-

Samenwerken

Begrijpen van en omgaan met groepsprocessen die conflicten voorkomen en de samenwerking bevorderen

Begrijpen dat ideeën en initiatieven van anderenb ingezet kunnen worden om te komen tot een gezamenlijk resultaat

Begrijpen hoe feedback geven van invloed is op het samenwerken en hier adequaat mee omgaan

Beheersen van het maken van een planning en taakverdeling voor het uitvoeren van een taak

rekening houden met elkaar, luisteren, samenwerken, groepsproces,  conflicthantering, taakverdeling, planning, kwaliteiten, wensen, feedback

​Omgaan met sociale druk

Uitleggen van en omgaan met hiërarchische verhoudingen in een groep

Verklaren welke positieve en negatieve gevolgen het kan hebben dat je bij een groep wilt horen

Uitleggen en omgaan met expliciete en impliciete groepsdruk

Uitleggen en laten zien hoe je omgaat met groepsdruk door voor jezelf op te komen, aan te geven wat je grenzen zijn en indien nodig door hulp te zoeken

verhoudingen in groepen, positieve en negatieve groepsdruk, bewust, onbewust gedrag, opkomen voor jezelf, grenzen, hulp zoeken

​​Conflicten hanteren

Verbanden leggen tussen het ontstaan en verloop van conflicten, de invloed van mensen, de rol van sociale media en hoe dit tot geweld kan leiden

Hanteren van conflicten en beargumenteren welke actieve rol je daar in kunt spelen om deze op te lossen

Begrijpen en hanteren van welke stijl van conflicthantering bij jou past

verloop ruzie, oplossen, mensen zijn allemaal anders, invloed sociale media, eigen rol
Contactpersoon