Sector
  • Vo
Vakinhoud
  • Fysieke veiligheid

Preventie

27-2-2015
​InhoudenVakbegrippen​

VO onderbouw

Begrijpen van symbolen op etiketten van schoonmaakmiddelen, verf, chemische stoffen en dergelijke

Kunnen reflecteren op risico's in het eigen gedrag (bijvoorbeeld stunten met fiets/brommer, in het verkeer, tijdens uitgaan, vuurwerk) en op grond daarvan keuzes maken ten aanzien van dat gedrag

Je verplaatsen in het perspectief van anderen en daarmee rekening houden in je gedrag

persoonskenmerken, risicovol gedrag, omstandigheden, overzicht, gedrag, (gedrags)alternatieven, risico

Bovenbouw vmbo

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag (bijvoorbeeld niet teveel drinken, te hard rijden, niet rijden met alcohol op)

In situaties waar de groep druk uitoefent eigen keuzes maken ten aanzien van het gedrag

Zichzelf en anderen in veiligheid brengen

​misbruik (alcohol, drugs), alcoholvergiftiging, groepsprocessen,  groepsdruk, attitude, zelfvertrouwen, keuzeproces, persoonskenmerken, belangen, beleving, gedrag

Bovenbouw havo/vwo

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag (bijvoorbeeld niet teveel drinken, te hard rijden, niet rijden met alcohol op)

In situaties waar de groep druk uitoefent eigen keuzes maken ten aanzien van het gedrag

Zichzelf en anderen in veiligheid brengen

misbruik (alcohol, drugs), alcoholvergiftiging, groepsprocessen,  groepsdruk, attitude, zelfvertrouwen, keuzeproces, persoonskenmerken, belangen, beleving, gedrag

Contactpersoon