Sector
 • Vo
Vakinhoud
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kiezen

3-3-2015

 VO onderbouw 

InhoudenVakbegrippen​

Weloverwogen kiezen

Actief verwerven van informatie die nodig is om een keuze te kunnen maken

Uitleggen van en omgaan met de stappen in het keuzeproces:

 • benoemen welke keuzes er zijn
 • formuleren van mogelijke oplossingen
 • afwegen voor- en nadelen
 • keuze maken en uitvoeren
 • keuze evalueren

Uitleggen hoe je met het maken van keuzes rekening kunt houden met anderen

Uitleggen van en omgaan met de invloed van keuzes op je toekomst zoals op je  schoolloopbaan

informatie verwerven en afwegen, keuzemogelijkheden, keuze maken, gevolgen korte termijn, lange termijn, oplossingen, evalueren, rekening houden met anderen, toekomst, schoolloopbaan

Verantwoordelijkheid nemen

Begrijpen van en omgaan met  de verantwoordelijkheid nemen voor moeilijke situaties door er niet voor weg te lopen

Uitleggen dat je de verantwoordelijkheid voor een moeilijke situatie bij jezelf kan zoeken i.p.v. bij een ander en dat je vervolgens actie kunt ondernemen

Aantonen van en omgaan met eigenschappen die je kunnen helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid

Uitleggen en laten zien dat je in moeilijke situaties niet met destructief gedrag reageert (zoals overmatig snoepen, drinken, gamen) maar dat je de verantwoordelijkheid er voor neemt

moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, negatief gedrag, vluchten, verantwoordelijkheid, zelfinschatting

Bovenbouw vmbo

InhoudenVakbegrippen​

Weloverwogen kiezen

Informatie beoordelen die nodig is om een keuze te kunnen maken

Uitleggen en omgaan met de stappen in het keuzeproces:

 • benoemen welke keuzes er zijn
 • formuleren van mogelijke oplossingen
 • afwegen voor- en nadelen
 • keuze maken en uitvoeren
 • keuze evalueren

Verklaren waarom en hoe je met een keuze maken rekening kunt houden met anderen

Omgaan met de invloed van keuzes op je toekomst en je schoolloopbaan

informatie verwerven en afwegen, keuzemogelijkheden, keuze maken, gevolgen korte termijn, lange termijn, oplossingen, evalueren, rekening houden met anderen, toekomst, schoolloopbaan

Verantwoordelijkheid nemen

Uitleggen van en omgaan met  het nemen van verantwoordelijkheid in  moeilijke situaties door er niet voor weg te lopen

Verklaren dat je de verantwoordelijkheid voor situaties bij jezelf kunt zoeken en dat je er op kunt anticiperen

Verklaren welke vaardigheden je wel en niet helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid

Verbanden leggen tussen moeilijke situaties en het vertonen van destructief gedrag (zoals overmatig snoepen, drinken, gamen)
en toelichten hoe zij hier zelf mee omgaan

moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, negatief gedrag, vluchten, verantwoordelijkheid, reageren, zelfinschatting

Bovenbouw havo/vwo

InhoudenVakbegrippen​

Weloverwogen kiezen

Informatie beoordelen die nodig is om een keuze te kunnen maken

Uitleggen en omgaan met de stappen in het keuzeproces:

 • benoemen welke keuzes er zijn
 • formuleren van mogelijke oplossingen
 • afwegen voor- en nadelen
 • keuze maken en uitvoeren
 • keuze evalueren

Verklaren waarom en hoe je met een keuze maken rekening kunt houden met anderen

Omgaan met de invloed van keuzes op je toekomst en je schoolloopbaan

informatie verwerven en afwegen, keuzemogelijkheden, keuze maken, gevolgen korte termijn, lange termijn, oplossingen, evalueren, rekening houden met anderen, toekomst, schoolloopbaan

Verantwoordelijkheid nemen

Uitleggen van en omgaan met  het nemen van verantwoordelijkheid in  moeilijke situaties door ze onder ogen te zien

Verklaren dat je de verantwoordelijkheid voor situaties bij jezelf kunt zoeken en dat je er op kunt anticiperen

Omgaan met vaardigheden die je wel en niet helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid
 
Verbanden leggen tussen moeilijke situaties en het vertonen van destructief gedrag (zoals overmatig snoepen, drinken, gamen)
en laten zien hoe zij hier zelf mee omgaan

moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, negatief gedrag, vluchten, verantwoordelijkheid, reageren, zelfinschatting

Contactpersoon