Sector
  • Vo
Vakinhoud
  • Relaties en seksualiteit

Intieme relaties

27-2-2015

​VO onderbouw

​InhoudenVakbegrippen​

Soorten relaties

Benoemen verschil tussen vriendschap, verliefdheid, liefde en lust

Uitleggen dat leeftijd, sekse, religie en cultuur invloed hebben op op rolverwachtingen en rolgedrag in relaties  

Hebben een positieve attitude hebben ten aanzien van gelijkwaardige en respectvolle partnerrelaties

Benoemen verschillende uitingsvormen van ongelijkwaardige of repectloze partnerrelaties

vriendschap, verliefdheid, liefde, lust, jongens- en meisjesrollen, rolverwachtingen,  gelijkwaardige en ongelijkwaardige partnerrelaties, machtsverschil, respectvolle en respectloze partnerrelaties, geweld, bedreiging, dwang

Relatievorming

Benoemen verschillende manieren om contact te leggen (online en off-line) met iemand die je leuk vindt

Uitleggen hoe je een relatie leuk kunt houden

Uitleggen hoe je een relatie respectvol kunt beëindigen

Benoemen het belang van het communiceren over behoeften en verwachtingen in een relatie

Erkennen de behoefte aan nabijheid en aan privacy in intieme relaties  

privacy, eigen ruimte, nabijheid, contact leggen, ontmoeten,  flirten, houden van, samen dingen doen, elkaar leren kennen, uitmaken, verdriet, opluchting, behoeften, verwachtingen, communicatie

Bovenbouw vmbo

​InhoudenVakbegrippen​

Soorten relaties

Hebben een open houding ten aanzien van diversiteit in relaties

Herkennen en afwijzen van discriminerend gedrag, ongelijkwaardigheid, geweld en dwang in relaties

homorelaties, heterorelaties en biseksuele relaties, tolerantie, diversiteit in relaties, respectvolle omgang, gelijkwaardige en ongelijkwaardige, respectloze en respectvolle relaties, diversiteit in relaties, uitbuiting, discriminatie, dwang, geweld, machtsverschil, machtsmisbruik

Relatievorming

Benoemen van manieren hoe je partnerrelaties kunt opbouwen en onderhouden

Uitleggen hoe verschillen in sekse-rolverwachtingen en rolopvattingen kunnen leiden tot conflicten of misverstanden in partnerrelaties

Benoemen dat in een partnerrelatie heftige emoties of meningsverschillenkunnen voorkomen  

Uitleggen hoe je eigen behoeften en verwachtingen in een relatie kunt communiceren

verwachtingen, communicatie, verliefdheid, ambivalentie, conflicten, teleurstelling, boosheid, jaloezie, overspel, vertrouwen, wantrouwen, schuldgevoel, angst en onzekerheid, emoties, meningsverschillen, onbegrip, behoeften, ruzies

Bovenbouw havo/vwo 

​InhoudenVakbegrippen​

Soorten relaties

Hebben een open houding ten aanzien van diversiteit in relaties 

Herkennen en afwijzen van discriminerend gedrag, ongelijkwaardigheid, geweld en dwang in relaties

homorelaties, heterorelaties en biseksuele relaties, tolerantie, diversiteit in relaties, respectvolle omgang, gelijkwaardige en ongelijkwaardige, respectloze en respectvolle relaties, diversiteit in relaties, uitbuiting, discriminatie, dwang, geweld, machtsverschil, machtsmisbruik

Relatievorming

Benoemen van manieren hoe je partnerrelaties kunt opbouwen en onderhouden

Uitleggen hoe verschillen in sekse-rolverwachtingen en rolopvattingen kunnen leiden tot conflicten of misverstanden in partnerrelaties

Benoemen dat in een partnerrelatie heftige emoties of meningsverschillenkunnen voorkomen  

Uitleggen hoe je eigen behoeften en verwachtingen in een relatie kunt communiceren

verwachtingen, communicatie, verliefdheid, ambivalentie, conflicten, teleurstelling, boosheid, jaloezie, overspel, vertrouwen, wantrouwen, schuldgevoel, angst en onzekerheid, emoties, meningsverschillen, onbegrip, behoeften, ruzies

Contactpersoon