Sector

  • Vo

Vakinhoud

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

De ander

3-3-2015

 VO onderbouw 

​InhoudenVakbegrippen​

​Inlevingsvermogen

Uitleggen en laten zien hoe je rekening houdt met de gevoelens en de mening van anderen

Uitleggen van en omgaan met situaties die bepaalde gevoelens oproepen en er bewust van worden dat die gevoelens niet voor iedereen dezelfde betekenis hebben

Samenvatten van een standpunt van een ander en hierop een reactie geven

betekenis gevoelens, gebeurtenis, rekening houden met een ander, reageren, mening, samenvatten

Individu en groep

Uitleggen van en omgaan met wat de etnische, culturele en sociale invloed van en op individuen en groepen kan zijn

Uitleggen hoe vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie en stereotypering, bespreken en laten zien wat dit voor henzelf en anderen kan betekenen

Uitleggen van en omgaan met het feit dat een reactie van iemand als individu anders kan zijn dan als lid van een groep

Uitleggen dat mensen in een groep van elkaar afhankelijk zijn en elkaar nodig hebben

elkaar nodig hebben, vooroordelen, individu, groep, afhankelijkheid, invloeden, bevolkingsgroepen, geloof, cultureel, sociale invloed, stereotype, discriminatie

​Gedrag inschatten van de ander

Inschatten van en omgaan met de reacties en bedoelingen van anderen

Uitleggen van en omgaan met lichaamstaal en de invloed er van op communicatie

Uitleggen wanneer je een situatie met anderen als onveilig ervaart, bespreekbaar maken en laten zien wat je hier aan kunt doen

Begrijpen van en omgaan met hoe de persoonlijkheid van iemand  van invloed kan zijn op zijn gedrag in een bepaalde situatie

bedoelingen, lichaamstaal, veilig, onveilig, eigenschappen, gedrag, communicatie

​Bovenbouw vmbo

​InhoudenVakbegrippen​

​Inlevingsvermogen

Verplaatsen zich in en laten zien hoe zij rekening houden met de gevoelens en de mening van anderen

Verklaren van en omgaan met gevoelens van anderen die per persoon en situatie verschillen

Samenvatten van en adequaat  reageren op standpunten van anderen

betekenis gevoelens,  rekening houden met een ander, verplaatsen in een ander, reageren, mening, samenvatten, standpunten

Individu en groep

Verbanden leggen tussen en omgaan met de invloed van etnische, culturele en sociale culturen en het gedrag van individuen en groepen

Verklaren van en omgaan met hoe vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie en stereotypering

Verklaren van en omgaan met het feit dat een reactie van iemand als individu anders kan zijn dan als groepslid

Verklaren waarom mensen in een groep van elkaar afhankelijk zijn en elkaar nodig hebben

elkaar nodig hebben, vooroordelen, individu, groep, afhankelijkheid, invloeden, bevolkingsgroepen, geloof, cultureel, sociale invloed, stereotype, discriminatie

​Gedrag inschatten van de ander

Inschatten van, een mening geven over en omgaan met de reacties en bedoelingen van anderen

Verklaren wat onveilige situaties zijn met anderen en hier adequaat op reageren

Verklaren van en omgaan met de persoonlijkheid van anderen en de invloed die dit kan hebben op hun gedrag

Uitleggen hoe het gedrag van de ander het gedrag van derden kan beïnvloeden

bedoelingen, lichaamstaal, veilig, onveilig, reageren, eigenschappen, gedrag, communicatie, invloed van anderen

​Bovenbouw havo/vwo

​InhoudenVakbegrippen​

​Inlevingsvermogen

Waarderen van en reageren op de gevoelens en de mening van anderen

Verbanden leggen tussen en omgaan met gevoelens van anderen en hun reactie in uiteenlopende situaties

Waarderen en adequaat omgaan met standpunten van anderen

betekenis gevoelens, rekening houden met een ander, verplaatsen in een ander, reageren, mening, samenvatten, standpunten, waarderen, adequaat

Individu en groep

Beargumenteren van, een mening geven over en omgaan met de invloed van etnische, culturele en sociale culturen op het gedrag van individuen en groepen

Verklaren van en omgaan met hoe vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie en stereotypering

Verklaren van en omgaan met het feit dat een reactie van iemand als individu anders kan zijn dan als groepslid

elkaar nodig hebben, vooroordelen, individu, groep, afhankelijkheid, etnische, culturele, sociale invloeden, stereotype, discriminatie

​Gedrag inschatten van de ander

Verbanden leggen tussen en omgaan met de reacties en bedoelingen van anderen

Beargumenteren wat onveilige situaties zijn met anderen en hier adequaat op reageren

Beargumenteren van en omgaan met de persoonlijkheid van anderen en de invloed die dit kan hebben op hun gedrag

Verklaren hoe het gedrag van de ander het gedrag van derden kan beïnvloeden

bedoelingen, lichaamstaal, veilig, onveilig, reageren, eigenschappen, gedrag, communicatie, invloed van anderen

Contactpersoon