Sector
  • Vo
Vakinhoud
  • Genotmiddelen

Cannabis

23-2-2015

VO onderbouw

​InhoudenVakbegrippen​

Cannabis en gezondheid

Benoemen wat cannabis is, waarom mensen het gebruiken en wat het met lichaam en geest doet

cannabis, longen, bloedvaten, hart, hersenen, verslapping spieren, versterking stemming, stoornis korte termijngeheugen

Cannabis en omgeving

Benoemen van (wettelijke) regels rond cannabis

Benoemen dat de meeste jongeren geen cannabis gebruiken

cannabis, (wettelijke) regels, aantal cannabisgebruikers

Cannabis en weerbaarheid

Benoemen dat het hebben van zelfvertrouwen een positieve invloed heeft op het weigeren van cannabis

zelfvertrouwen

​Bovenbouw vmbo

​InhoudenVakbegrippen​

Cannabis en gezondheid

Benoemen wat cannabis is, waarom mensen het gebruiken en wat het met lichaam en geest doet

Benoemen hoe de werkzame stof THC in cannabis werkt

Benoemen welke normen en waarden er zijn over het gebruik van cannabis in relatie tot eigen mening

Benoemen van verschillende stadia van cannabisgebruik

Onderscheid maken tussen lichamelijke en geestelijke verslaving

THC, longen, bloedvaten, hart, hersenen, psychose, experimenteren, sociaal gebruik, problematisch gebruik, verslaving, lichamelijke afhankelijkheid, geestelijke afhankelijkheid

Cannabis en omgeving

Benoemen in welke situaties leeftijdgenoten, ouders en sociale media van invloed zijn op de keuze wel of geen cannabis te gebruiken

Benoemen dat de leeftijdsgrens van cannabis kopen en gebruiken 18 jaar is

Benoemen wat de regels zijn wat betreft bezit, gebruik en verhandelen van cannabis op school, buiten school en wat de consequenties zijn als de regels worden overtreden

wettelijke leeftijdsgrens, invloed leeftijdgenoten, invloed ouders, invloed social media, aantal cannabisgebruikers

Cannabis en weerbaarheid

Benoemen dat je onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dan dat je individueel zou doen

Onderscheid kunnen maken tussen lichte en zware druk van groepsgenoten

Beargumenteren waarom je wel of geen cannabis gebruikt en beschrijven hoe je cannabis kunt weigeren.

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren, impulsgedrag, nee zeggen

​Bovenbouw havo/vwo

​InhoudenVakbegrippen​

Cannabis en gezondheid

Benoemen wat cannabis is, waarom mensen het gebruiken en wat het met lichaam en geest doet

Mening geven over cannabis gebruik op basis van voor- en nadelen.

Benoemen welke normen en waarden er zijn over het gebruik van cannabis

Benoemen van verschillende stadia van cannabisgebruik en daarbij onderscheid maken tussen lichamelijke en geestelijke verslaving

verslapping spieren, versterking stemming, stoornis korte termijngeheugen, THC-gehalte, psychose, verslaving, lichamelijke afhankelijkheid, geestelijke afhankelijkheid

Cannabis en omgeving

Benoemen in welke situaties leeftijdgenoten, ouders en sociale media van invloed zijn op de keuze wel of geen cannabis te gebruiken

Benoemen dat de leeftijdsgrens van cannabis kopen en gebruiken 18 jaar is

Benoemen wat de regels zijn wat betreft bezit, gebruik en verhandelen van cannabis op school, buiten school en wat de consequenties zijn als de regels worden overtreden.

Verklaren dat cannabis en verkeer niet samengaan.

wettelijke leeftijdsgrens, invloed leeftijdgenoten, invloed ouders, invloed social media, aantal canabisgebruikers

Cannabis en weerbaarheid

Benoemen dat je  onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dan dat je individueel zou doen

Onderscheid kunnen maken tussen lichte en zware druk van groepsgenoten

Beargumenteren waarom je wel of geen cannabis gebruikt en beschrijven hoe je cannabis kunt weigeren

Weten waar hulp te vinden is voor het stoppen of minderen met het gebruik van cannabis

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren, impulsgedrag, nee zeggen, experimenteergedrag
Contactpersoon