Sector

  • Vo

Vakinhoud

  • Genotmiddelen

Alcohol

23-2-2015

VO onderbouw

​InhoudenVakbegrippen​

Alcohol en gezondheid

Benoemen hoe alcohol in het lichaam werkt en wat daarbij de verschillen zijn tussen jongens en meisjes

Uitleggen wat de gevolgen zijn van (teveel) alcohol op het gedrag en eigen gezondheid

Benoemen van normen over alcohol en voobeelden geven van alternatieven

​alcohol, maag, lever, hersenen, ontremming, verslaving, standaardglazen alcohol, aangeschoten, dronken, laveloos, knock-out (coma), vertraagd reactievermogen, tunnelvisie, zelfoverschatting, binge drinken, comazuipen, verdovende werking, vertraagd reactievermogen, tunnelvisie, zelfoverschatting, alcoholvrij, promillage

Alcohol en omgeving

Benoemen van personen en (social)media die invloed hebben op de keuze wel of niet te drinken en voorbeelden geven van situaties

Benoemen van (wettelijke) regels rond alcohol

Uitleggen dat alcohol en verkeer niet samen gaan

leeftijdgenoten, ouders, opvoeding, sociale media, reclame, schoolregels, wet alcoholverkoop, verkeer, reactievermogen,  motoriek, blaastest, ademtest,  politie, promillage

Alcohol en weerbaarheid

Benoemen dat je onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dan dat je individueel zou doen

Onderscheid kunnen maken tussen lichte en zware druk van groepsgenoten

Beargumenteren waarom je wel of geen alcohol drinkt en beschrijven hoe je alcohol kunt weigeren

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren

Bovenbouw vmbo

​InhoudenVakbegrippen​

Alcohol en gezondheid

Verband benoemen tussen promillage en (standaard) glazen alcohol

Lichamelijke uitwerkingen van alcohol benoemen

Mening geven over de voor- en nadelen van (alternatieven voor) alcohol en normen daarbij benoemen

Benoemen en verklaren wat de verschillen zijn van de effecten van alcohol bij jongens en meisjes op gedrag

Benoemen van de verschillende stadia van alcoholgebruik en onderscheiden van lichamelijke en geestelijke verslaving

alcohol, maag, lever, hersenen, ontremming, standaardglazen, promillage, ontremming, aangeschoten, dronken, laveloos, knock-out (coma), vertraagd reactievermogen, tunnelvisie, zelfoverschatting, binge drinken, comazuipen, experimenteel gebruik, sociaal gebruik, problematisch gebruik, verslaving, promillage

Alcohol en omgeving

Benoemen van personen en (social)media  die invloed hebben op de keuze wel of niet te drinken

Benoemen van (wettelijke) regels rond alcohol

Uitleggen dat alcohol en verkeer niet samen gaan

leeftijdgenoten, ouders, opvoeding, sociale media, reclame, schoolregels, wet alcoholverkoop,  verkeer, reactievermogen, motoriek, zelfoverschatting, slaperigheid, promilage, ontzegging, alcoholslot, boete, gevangenisstraf

Alcohol en weerbaarheid

Benoemen dat je onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dan dat je individueel zou doen

Onderscheid kunnen maken tussen lichte en zware druk van groepsgenoten

Formuleren hoe je alcohol kunt weigeren

Herkennen van impulsgedrag om expirimenteergedrag te voorkomen

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren, impulsgedrag, nee zeggen

Bovenbouw havo/vwo

​InhoudenVakbegrippen​

Alcohol en gezondheid

Verband benoemen tussen promillage en (standaard) glazen alcohol

Standpunt formuleren in relatie tot redenen van wel / niet drinken van alcohol en alternatieven voor alcohol

Benoemen van de verschillende stadia van alcoholgebruik en onderscheiden van lichamelijke en geestelijke verslaving per stadium

alcohol, maag, lever, hersenen, ontremming, standaardglazen, promillage, ontremming, aangeschoten, dronken, laveloos, knock-out (coma), vertraagd reactievermogen, tunnelvisie, zelfoverschatting, binge drinken, comazuipen, alcoholvrij, experimenteel gebruik, sociaal gebruik, problematisch gebruik, verslaving ,  promillage

Alcohol en omgeving

Benoemen van personen en social(media) die invloed hebben op de keuze wel of niet te drinken

Benoemen van (wettelijke) regels rond alcohol in relatie tot eigen mening

Uitleggen dat alcohol en verkeer niet samen gaan en bij welk promillage je niet mag deelnemen aan het verkeer

Legitimatie gebruiken als je alcohol wilt kopen

Uitleggen dat veel en vaak alcohol drinken niet samengaat met school

leeftijdgenoten, ouders, opvoeding, sociale media, reclame, schoolregels, wet alcoholverkoop,  verkeer, reactievermogen, motoriek, zelfoverschatting, slaperigheid, promillage, ontzegging, alcoholslot, boete, gevangenisstraf

Alcohol en weerbaarheid

Kunnen uitleggen hoe groepsdruk werkt

Benoemen dat je onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dan dat je individueel zou doen

Formuleren hoe je alcohol kunt weigeren

Herkennen van impulsgedrag om expirimenteergedrag te voorkomen

Benoemen waar je hulp kunt vinden bij problematisch alcoholgebruik van jezelf of anderen

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren, impulsgedrag, nee zeggen, hulp zoeken, problematisch alcoholgebruik, hulpverlenende instanties

Contactpersoon