Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zelfsturing

15-11-2016
InhoudenVakbegrippen​

​Gevoelens hanteren

Uitleggen hoe mijn gevoelens reacties kunnen oproepen bij anderen

Uitleggen hoe ik om ga met verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

Uitleggen dat er een relatie is tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

Omgaan met de relatie tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen, respect, proactief

Impulscontrole

Beschrijven wat een impulsreactie is

Herkennen en beschrijven welke impulsieve reacties ik zelf heb

Uitleggen wat de gevolgen van een impulsreactie kunnen zijn

Uitleggen hoe ik een eerste impuls kan uitstellen en dit toepassen

Uitleggen welke eigenschappen van mensen (mijn) impulsiviteit versterken en welke helpen om minder impulsief te zijn

gebeurtenis, reageren, gedachten, gedrag, zelfbeheersing, impuls, eigenschappen

​Doelgericht gedrag

Uitleggen hoe ik mij wil gedragen in sociale situaties

Uitleggen wat de invloed is van normen en waarden in sociale situaties

Een taak uitvoeren zonder dat ik me laat afleiden

Een plan maken en taak uitvoeren samen met anderen

Een tegenslag herkennen en uitleggen hoe ik daarmee (proactief) om kan gaan

concentratie, afleiding, gewenst gedrag, hulp bieden, hulp ontvangen, tegenslag, normen, waarden, verantwoordelijkheidsgevoel, planning