Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Relaties

15-11-2016
​InhoudenVakbegrippen​

Omgaan met elkaar

Complimenten geven en ontvangen

Uitleggen waarom het belangrijk is dat mensen op een positieve manier met elkaar omgaan en wat daar voor nodig is.

Uitleggen en toepassen hoe ik relaties kan onderhouden

Uitleggen wat positieve en negatieve invloeden op relaties zijn

Uitleggen dat er de regels nodig zijn, thuis, op school en op straat, om met elkaar om te gaan

Uitleggen dat pesten een negatieve invloed heeft op omgaan met elkaar

Uitleggen dat verschillen tussen mensen en groepen kunnen leiden tot pesten

Uitleggen en laten zien hoe ik pestgedrag kan voorkomen

Hulp bieden als een ander mij hulp vraagt

​ compliment, verschillen, pesten, relatie, regels, hulp

Samenwerken

Luisteren naar anderen

Feedback geven aan anderen

Feedback ontvangen van anderen

Uitleggen dat mensen andere wensen en kwaliteiten kunnen hebben dan ik

Accepteren dat we ondanks verschillen tussen kwaliteiten en wensen van mezelf en anderen samen tot een goed resultaat kunnen komen

luisteren, samenwerken, taakverdeling, planning, kwaliteiten, wensen, feedback

​Omgaan met sociale druk

Uitleggen dat er regels gelden in een groep 

Bewust een keuze maken welke regels ik van een groep wel en welke ik niet accepteer

Uitleggen wat de positieve en negatieve gevolgen kunnen zijn om bij een groep te (willen) horen

Het verschil uitleggen tussen expliciete en impliciete groepsdruk

Groepsdruk hanteren door voor mezelf op te komen, aan te geven wat mijn grenzen zijn en indien nodig door hulp te zoeken

groepsregels, erbij horen, groepsovereenkomsten, positieve groepsdruk, negatieve groepsdruk, bewust gedrag, onbewust gedrag, groepsinvloed, opkomen voor jezelf, grenzen, hulp zoeken

​​Conflicten hanteren

Uitleggen welke conflicten veel voorkomen en welke oorzaken en gevolgen zij hebben

Uitleggen wat mijn rol kan zijn  bij het veroorzaken en  oplossen van conflicten

Verantwoordelijkheid nemen om een conflict op te lossen

Uitleggen dat conflictsituaties veroorzaakt kunnen worden doordat mensen verschillend zijn

Uitleggen wat de invloed van sociale media is op het ontstaan en verloop van conflicten

ruzie, oorzaken, gevolgen, oplossen, invloed sociale media, eigen rol