Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kiezen

15-11-2016
InhoudenVakbegrippen​

Weloverwogen kiezen

Uitleggen welke informatie nodig is en deze informatie verzamelen om een keuze te kunnen maken

De stappen in een keuzeproces uitleggen en uitvoeren; dat wil zeggen:

  • beschrijven welke keuzes er zijn

  • beschrijven per keuze  welke mogelijke oplossingen er zijn

  • afwegen per oplossing wat de voor- en nadelen zijn

  • keuze maken en uitvoeren

  • keuze evalueren

Uitleggen hoe ik bij het maken van keuzes rekening houd met anderen en hier naar handelen

Uitleggen wat de invloed van keuzes is op mijn toekomst zoals op mijn schoolloopbaan

informatie verwerven, informatie afwegen, keuzemogelijkheden, keuze maken, korte termijn, lange termijn, oplossingen, evalueren, toekomst, schoolloopbaan

Verantwoordelijkheid nemen

Beschrijven hoe ik om ga met verantwoordelijkheid

Uitleggen welke eigenschappen mij kunnen helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid

Uitleggen welke situatie voor mij moeilijk is om verantwoordelijkheid voor te nemen.

Uitleggen hoe ik er voor kan zorgen dat ik niet weg loop voor de verantwoordelijkheid in een  moeilijke situatie

Uitleggen hoe ik voorkom dat ik in moeilijke situaties mijn toevlucht neem tot destructief gedrag (zoals overmatig snoepen, gamen, drinken van alcohol e.d.)

moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, negatief gedrag, vluchten, verantwoordelijkheid, zelfinschattin