Fysiek actief

2-12-2016
​Alle kernen

​Op de leer-/werkplek

​Zitten, staan en lopen (wandelen) in een gezonde lichaamshouding
Uitleggen wat de voor- en nadelen van een ongezonde en gezonde lichaamshouding zijn
Tussentijdse beweegmomenten waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over een (on)gezonde lichaamshouding en te veel zitgedrag
Zelf kiezen voor beweegmomenten, zonder daarbij storend te zijn voor anderen

​Tijdens de pauze

​Tijdens pauzes en tussenuren beweeg- en sportactiviteiten uitvoeren op het schoolplein, op het sportveld en in de sportzaal, die passen bij mijn eigen voorkeuren en mogelijkheden
Het doen van beweeg- en sportactiviteiten tijdens pauzes waarderen
Tijdens pauzes en tussenuren initiatief nemen tot en organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief pauzeren

​Bij bewegingsonderwijs

​Verschillende inspanningsniveaus uitvoeren en ervaren hoe dat zowel tijdens als na afloop voelt: moe, lekker, fris en voldaan
Voorkeuren voor bepaalde inspanningsniveaus ontwikkelen (liefst ook voor tamelijk intensieve, niet voor iedereen op het hoogste niveau)

​Bij transport

​Actief transport naar school waarderen
Uitleggen wat de voor- en nadelen van fietsen en lopen naar school zijn

​In vrije tijd

​Deelnemen aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd waarderen
Uitleggen waarom ik deelneem aan bewegen en sport
Initiatief nemen tot deelname aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Samen met anderen deelname aan bewegen en sport organiseren

Contactpersoon