Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Vakinhoud
  • Genotmiddelen

Alcohol

17-11-2016
InhoudenVakbegrippen​

Alcohol en gezondheid

Beschrijven hoe alcohol in het lichaam werkt en wat daarbij de verschillen zijn tussen jongens en meisjes

Uitleggen wat de gevolgen zijn van (teveel) alcohol op het gedrag en eigen gezondheid

Beschrijven van normen over alcohol in de eigen groep

Voorbeelden beschrijven van alternatieven voor het drinken van alcohol

​alcohol, maag, lever, hersenen, ontremming, verslaving, standaardglazen alcohol, aangeschoten, dronken, laveloos, knock-out, coma, reactievermogen, tunnelvisie, zelfoverschatting, binge drinken, comazuipen, verdovende werking, alcoholvrij, promillage

Alcohol en omgeving

Beschrijven wat beïnvloeders zijn, zoals ouders, peergroup, en (social)media) op de keuze van jongeren om wel of niet te drinken

Uitleggen op welke manier en in welke situaties leeftijdgenoten van invloed zijn op de keuze van jongeren om wel of niet te drinken

Voorbeelden beschrijven van situaties waarin jongeren worden beïnvloed

Beschrijven van de (wettelijke) regels zijn met betrekking tot alcohol

Uitleggen dat alcohol en verkeer niet samen gaan

leeftijdgenoten, ouders, opvoeding, sociale media, reclame, schoolregels, wet alcoholverkoop, verkeer, reactievermogen, motoriek, blaastest, ademtest, politie, promillage

Alcohol en weerbaarheid

Uitleggen dat iemand door een groep zich anders kan gedragen dan dat hij of zij individueel zou doen

Uitleggen hoe ik onderscheid kan maken tussen lichte en zware druk van groepsgenoten

Beargumenteren waarom iemand wel of geen alcohol drinkt

beslissing, reactie, individu, lichte druk, zware druk, weigeren