Over dit leerplankader

20-2-2017

Voor een gezonde leefstijl bestaat geen recept. Een gezonde leefstijl is geen alles-of-niks kwestie maar is een kwestie van gedrag; een proces van voortdurend keuzes maken in telkens wisselende situaties. Alle kinderen en jongeren, van de voorschoolse periode tot en met het middelbaar en hoger onderwijs, krijgen elk op hun tijd met de verschillende aspecten van 'gezonde leefstijl' te maken.

Hoe kunnen leerlingen leren weloverwogen keuzes te maken op het brede terrein van gezonde leefstijl? Wat moeten ze bijvoorbeeld weten over voeding of over bewegen of wat moeten ze doen om zich vitaal en energiek te voelen? Wat moeten ze weten over fysieke veiligheid of hun persoonlijke verzorging? Wat hebben leerlingen nodig om zich bewust te worden van hun eigen gedrag? Hoe kunnen leerlingen leren zich weerbaar op te stellen in onze wereld vol verleidingen?

Het leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl draagt bij aan het bevorderen van een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren van nul tot vierentwintig jaar door te beschrijven wat zij op school en in de kinderopvang op dit gebied moeten leren. Daarbij gaat het om wat zij moeten weten, kunnen en doen. Er worden uitspraken gedaan over wat op welke leeftijd moet worden aangeboden en geleerd. Dat is relatief. Kinderen en jongeren verschillen nogal van elkaar in wat ze op een bepaald moment aankunnen of waar ze in geïnteresseerd zijn of voor open staan. De leeftijdsaanduiding binnen dit leerplankader moet dan ook als een indicatie worden gebruikt.

Primair is het leerplankader bedoeld voor degenen die binnen kinderopvang en onderwijs verantwoordelijk zijn voor het leerplan. Zij kunnen het leerplankader benutten om hun eigen leerplan te structureren en daar keuzes in te maken. Bij de uitvoering daarvan kunnen docenten en medewerkers kinderopvang gebruik maken van leermiddelen en interventies die aansluiten op het leerplankader. Uitgevers en ontwikkelaars van leermiddelen en interventies kunnen daartoe ook het leerplankader gebruiken. Docenten en medewerkers kinderopvang profiteren hiervan en vertalen dit in de praktijk naar concrete lessen of activiteiten. Zo krijgen kinderen en jongeren op maat en passend bij hun leeftijd de gelegenheid om te werken aan een gezonde leefstijl.