Naar een leerplan

20-2-2017

Leerplannen zijn er op meerdere niveaus. Van supranationaal (over het niveau van landen heen) tot nano-niveau (een leerplan voor één enkele individu) (Thijs en Van de Akker, 2009), zie Download. Degenen die voor het leerplan verantwoordelijk zijn zullen in eerste instantie het leerplankader vertalen naar een leerplan voor hun eigen school of instelling, afdeling of bouw (een zogenoemd leerplan op meso-niveau). Degenen die de lessen geven of de kinderen begeleiden zullen dat meso-leerplan met behulp van methoden, leermiddelen of interventies vervolgens uitwerken naar lessen en activiteiten.

Contactpersoon