Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Voeding

Voeding

5-10-2017

Het onderwijs rond het thema voeding is er op gericht dat kinderen en jongeren kiezen voor een meer gezond en duurzaam voedingspatroon. Voeding is immers de basis voor gezondheid. Voeding heeft een belangrijke rol bij het opgroeien en ontwikkelen. Niet alle voedingskeuzes zijn echter gezond en dat vertaalt zich steeds vaker naar ongezond lichaamsgewicht. Gezond eten is een uitdaging in de huidige maatschappij waar aanbod en keuze overdadig zijn. Het is van belang dat kinderen en jongeren weten wanneer ze gezond en minder gezond kiezen en dat ze gebruik maken van de handvatten voor het maken van gezonde keuzes.
Een ander aspect van het thema voeding is de vraag: 'Waar komt ons voedsel eigenlijk vandaan?' Steeds minder kinderen en jongeren weten welke processen er nodig zijn om uiteindelijk te kunnen eten. Hoe komt een duurzame voedselproductie tot stand? Hoe is de kwaliteit van ons voedsel?

Om voedselveiligheid te kunnen garanderen zijn kinderen en jongeren zelf aan zet. Eten is beleven en vraagt om vaardigheden als eten bereiden en eten bewaren. Eten en eetgewoonten zijn cultureel gebonden. Eetculturen versmelten, maar blijven ook gescheiden door bijvoorbeeld levensovertuiging, cultuur of religie. Allemaal onderwerpen die in het thema Voeding aan de orde komen.

Het Thema Voeding kent drie kernen:

Het Thema Voeding is geschreven in nauwe samenwerking met Het Voedingscentrum. De doorlopende leerlijn Voeding heeft als onderlegger gediend.