Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Fysieke veiligheid

Veiligheid

5-10-2017

Leren betekent je mogelijkheden vergroten, onbekend terrein verkennen en risico's nemen.  Risico's nemen hoort bij het leven en is goed om te doen. Door doen leer je om te gaan met de risico’s in het dagelijks leven en verken je je grenzen, maar het moet niet te gek worden en ernstige ongevallen wil je voorkomen.
Met regels en afspraken worden de grootste risico’s beperkt. Denk aan regels zoals niet door rood licht rijden. Met kleine risico’s kun je leren omgaan. Zowel thuis als op school wil je kinderen en jongeren leren hoe ze veilig en verantwoord met risico’s kunnen. Onderwijs over veiligheid betekent dat kinderen van jongs af aan in de praktijk ervaring opdoen met spelen en bewegen en op een veilige manier hun grenzen verkennen. Het betekent ook dat ze oog leren hebben voor de veiligheid van anderen. En dat ze hun rechten en plichten leren kennen, zodat ze op een verantwoorde wijze omgaan met de  risico’s in hun leven, zonder te vervallen in risicomijdend gedrag.

Zorgen voor een fysiek veilige omgeving is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van alle medewerkers en vrijwilligers op school. Maar omdat het gedrag van de kinderen en jongeren essentieel is om ongevallen te voorkomen, is het belangrijk dat kinderen en jongeren wordt geleerd verantwoordelijkheid te nemen, voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Zo kunnen letsels en blessures door ongevallen zoveel mogelijk worden beperkt.

Het thema Veiligheid kent twee kernen, namelijk

Het thema Veiligheid is geschreven in nauwe samenwerking met

VVN en Veiligheid.NL