Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Gevoelens hanteren

20-12-2016
​​​​​​​​​​InhoudenVakbegrippen

​0-4 jaar

Non-verbaal en verbaal reageren op anderen, passend bij mijn leeftijd

Primaire gevoelens beperkt reguleren

Reageren op gevoelens van anderen

Non-verbaal en verbaal reageren op situaties die niet-plezierige gevoelens oproepen

​blij, boos, jaloezie, troosten, rustig worden, slaan, pijn

​groep 1-2

(Heftige) Gevoelens beschrijven, zodat anderen mij begrijpen

Reageren op verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

​gevoelens, reageren, gebeurtenis,  gedachte, gedrag

​groep 3-6

(Heftige) Gevoelens uitleggen, zodat anderen mij begrijpen

Reageren op en beschrijven van verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

De relatie beschrijven tussen een gebeurtenis, gevoel en gedrag

​gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen

​​groep 7-8

(Heftige) Gevoelens uitleggen, zodat anderen mij begrijpen

Beschrijven dat mijn gevoelens reacties kunnen oproepen bij anderen

Uitleggen hoe ik om ga met verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

Uitleggen dat er een relatie is tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen

VO onderbouw

Uitleggen hoe mijn gevoelens reacties kunnen oproepen bij anderen

Uitleggen hoe ik om ga met verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

Uitleggen dat er een relatie is tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

Omgaan met de relatie tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

​​gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen, respect, proactief

Bovenbouw vmbo

Uitleggen dat er een verband is  tussen mijn gevoelens van anderen en hun reacties hierop

Uitleggen hoe ik respectvol en proactief kan reageren op verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

Uitleggen welke reacties effectief en welke niet-effectief zijn

Omgaan met de relatie tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

​​gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen, respect, proactief, objectiviteit, subjectiviteit

Bovenbouw havo/vwo

Uitleggen dat er een verband is tussen mijn gevoelens van anderen en hun reacties hierop

Reacties van anderen evalueren

Uitleggen hoe ik effectief, respectvol en proactief kan reageren op verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

Omgaan met de relatie tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

​gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen, respect, proactief, empathie, objectiviteit, subjectiviteit

MBO

Uitleggen dat er een verband is  tussen mijn gevoelens van anderen en hun reacties hierop

Uitleggen hoe ik respectvol en proactief kan reageren op verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

Uitleggen welke reacties effectief en welke niet-effectief zijn

Omgaan met de relatie tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

​​gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen, respect, proactief, empathie, objectiviteit, subjectiviteit

​HBO/WO

Uitleggen dat er een verband is tussen mijn gevoelens van anderen en hun reacties hierop

Reacties van anderen evalueren

Uitleggen hoe ik effectief, respectvol en proactief kan reageren op verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

Omgaan met de relatie tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen, respect, proactief, empathie, objectiviteit, subjectiviteit

Contactpersoon