Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zelfsturing

5-1-2017

In de kern Zelfsturing leren de kinderen en jongeren dat zij hun eigen gedrag kunnen sturen. Ze zijn eigenaar van hun eigen gedrag. Vaardigheden zoals geconcentreerd werken, plannen van en reflecteren op het eigen werk zijn van belang. Ook vaardigheden uit andere subkernen zoals het leren keuzes maken, problemen oplossen en samenwerken met anderen stimuleren de mate van zelfsturing.

In de kern Zelfsturing leren kinderen en jongeren onder meer om te gaan met gevoelens. Zij leren dat ze tijd moeten nemen om na te denken over wat er aan de hand is als een situatie lastig is en hoe zij impulsen kunnen herkennen, beheersen en hoe zij irrelevante impulsen kunnen onderdrukken. Kinderen en jongeren die in staat zijn hun impulsen onder controle te houden zijn in staat om beter te leren en kunnen zich sociaal beter redden. Gebrek aan zelfsturing kan leiden tot een laag zelfbeeld, angst, koppigheid en besluiteloosheid.​​​

Er vallen drie subkernen onder de kern Zelfsturing:

Contactpersoon