Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Omgaan met elkaar

20-12-2016
​​​​​​​​​​InhoudenVakbegrippen

​0-4 jaar

Een reactie geven op de naam van een ander

Belangstelling tonen voor een ander

Interactie aangaan met een ander

Anderen helpen en zorgzaam omgaan met anderen

​-

​groep 1-2

Een compliment geven en ontvangen

Verschillen tussen jongens en meisjes beschrijven

Beschrijven wat een relatie is

Beschrijven hoe je een relatie kunt aangaan

Uitleggen hoe je reageert op de vraag om hulp van anderen

-

​groep 3-6

Complimenten geven en ontvangen

Verschillen tussen jongens en meisjes uitleggen

Uitleggen dat verschillen tussen mensen kunnen leiden tot pestgedrag

Beschrijven waarom relaties belangrijk zijn

Beschrijven hoe ik een relatie kan aangaan

Uitleggen dat er thuis, op school en op straat regels nodig zijn om met elkaar om te gaan

Beschrijven hoe ik reageer op een vraag van anderen om hulp

​compliment, verschillen, pesten, relatie, regels, hulp

​​groep 7-8

Complimenten geven en ontvangen

Omgaan met de verschillen tussen jongens en meisjes

Uitleggen dat verschillen tussen mensen en groepen kunnen leiden tot pestgedrag

Beschrijven hoe ik relaties kan onderhouden

Relaties aangaan en onderhouden

Uitleggen dat er de regels nodig zijn, thuis, op school en op straat, om met elkaar om te gaan

Hulp bieden als een ander mij hulp vraagt

​compliment, verschillen, pesten, relatie, regels, hulp

VO onderbouw

Complimenten geven en ontvangen

Uitleggen waarom het belangrijk is dat mensen op een positieve manier met elkaar omgaan en wat daar voor nodig is.

Uitleggen en toepassen hoe ik relaties kan onderhouden

Uitleggen wat positieve en negatieve invloeden op relaties zijn

Uitleggen dat er de regels nodig zijn, thuis, op school en op straat, om met elkaar om te gaan

Uitleggen dat pesten een negatieve invloed heeft op omgaan met elkaar

Uitleggen dat verschillen tussen mensen en groepen kunnen leiden tot pesten

Uitleggen en laten zien hoe ik pestgedrag kan voorkomen

Hulp bieden als een ander mij hulp vraagt

​​compliment, verschillen, pesten, relatie, regels, hulp

Bovenbouw vmbo

Proactief complimenten geven en reageren op het krijgen van complimenten

Uitleggen dat verschillen tussen mensen en groepen kunnen leiden tot pestgedrag

Pestgedrag voorkomen

Uitleggen hoe ik een relatie kan onderhouden

Uitleggen welke rol regels spelen bij het omgaan met elkaar

Hulpvragen van anderen hanteren

proactief, compliment, verschillen, pesten, relatie, regels, hulp

Bovenbouw havo/vwo

Proactief complimenten geven en reageren op het krijgen van complimenten

Uitleggen dat verschillen tussen mensen en groepen kunnen leiden tot pestgedrag

Pestgedrag voorkomen

Uitleggen hoe ik een relatie kan onderhouden

Uitleggen welke rol regels spelen bij het omgaan met elkaar

Uitleggen wat de rol van sociale media kan zijn

Hulpvragen van anderen hanteren

Mij inzetten voor mensen in mijn omgeving

​proactief, compliment, verschillen, pesten, relatie, regels, hulp

MBO

Proactief complimenten geven en reageren op het krijgen van complimenten

Uitleggen dat verschillen tussen mensen en groepen kunnen leiden tot pestgedrag

Pestgedrag voorkomen

Uitleggen hoe ik een relatie kan onderhouden

Uitleggen welke rol regels spelen bij het omgaan met elkaar

Uitleggen wat de rol van sociale media kan zijn

Hulpvragen van anderen hanteren

Mij inzetten voor mensen in mijn omgeving

proactief, compliment, verschillen, pesten, relatie, regels, hulp

​HBO/WO

Proactief complimenten geven en reageren op het krijgen van complimenten

Uitleggen dat verschillen tussen mensen en groepen kunnen leiden tot pestgedrag

Pestgedrag voorkomen

Uitleggen hoe ik een relatie kan onderhouden

Uitleggen welke rol regels spelen bij het omgaan met elkaar

Uitleggen wat de rol van sociale media kan zijn

Hulpvragen van anderen hanteren

Mij inzetten voor mensen in mijn omgeving

proactief, compliment, verschillen, pesten, relatie, regels, hulp

Contactpersoon