Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Verantwoordelijkheid nemen

20-12-2016
​​​​​​​​​​InhoudenVakbegrippen

​0-4 jaar

Zelfstandig kleine taken uitvoeren en afmaken

Hulp vragen bij taken die niet lukken

Duidelijk maken dat ik dingen graag zelf wil doen

​-

​groep 1-2

Beschrijven wat makkelijke en moeilijke situaties zijn

Beschrijven welke mogelijke oplossingen er zijn als zich een moeilijke situatie voordoet

Beschrijven dat de oorzaak van een moeilijke situatie bij mezelf kan liggen

Beschrijven welke eigenschappen van mezelf mij kunnen helpen bij het oplossen van moeilijke situaties

instemmen, afwijzen

​groep 3-6

Uitleggen dat ik moeilijke situaties beter onder ogen kan zien

Omgaan met een moeilijke situatie en ik kan een moeilijke situatie oplossen

Uitleggen dat de oorzaak van een moeilijke situatie bij mezelf kan liggen

Uitleggen hoe je een moeilijke situatie kunt oplossen

Beschrijven welke eigenschappen van mezelf mij kunnen helpen bij het oplossen van moeilijke situaties

instemmen, afwijzen, moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen

​​groep 7-8

Uitleggen dat ik moeilijke situaties beter onder ogen kan zien

Uitleggen dat de oorzaak van een moeilijke situatie bij mijzelf kan liggen, zodat ik niet alleen een oorzaak bij anderen zoek

Beschrijven hoe ik een moeilijke situatie kan (proberen te ) veranderen

Omgaan met moeilijke situaties en er niet voor weg te lopen

Beschrijven welke eigenschappen mij helpen bij het oplossen van moeilijke situaties

Uitleggen dat ik moeilijke situaties niet moet aanpakken met destructief gedrag (zoals overmatig snoepen, drinken, gamen, schoppen, slaan)

​moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, negatief gedrag, vluchten

VO onderbouw

Beschrijven hoe ik om ga met verantwoordelijkheid

Uitleggen welke eigenschappen mij kunnen helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid

Uitleggen welke situatie voor mij moeilijk is om verantwoordelijkheid voor te nemen.

Uitleggen hoe ik er voor kan zorgen dat ik niet weg loop voor de verantwoordelijkheid in een  moeilijke situatie

Uitleggen hoe ik voorkom dat ik in moeilijke situaties mijn toevlucht neem tot destructief gedrag (zoals overmatig snoepen, gamen, drinken van alcohol e.d.)

​​moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, negatief gedrag, vluchten, verantwoordelijkheid, zelfinschatting

Bovenbouw vmbo

Uitleggen hoe ik om ga met verantwoordelijkheid

Anticiperen op situaties waarin ik mijn verantwoordelijkheid kan nemen

Uitleggen welke eigenschappen en vaardigheden mij kunnen helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid

Verbanden leggen tussen moeilijke situaties en het vertonen van destructief gedrag (zoals overmatig snoepen, drinken, gamen) en uitleggen hoe ik er mee omga

moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, negatief gedrag, vluchten, verantwoordelijkheid, reageren, zelfinschatting

Bovenbouw havo/vwo

Uitleggen hoe ik om ga met verantwoordelijkheid

Anticiperen op situaties waarin ik mijn verantwoordelijkheid kan nemen

Uitleggen welke eigenschappen en vaardigheden mij kunnen helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid

Verbanden leggen tussen moeilijke situaties en het vertonen van destructief gedrag (zoals overmatig snoepen, drinken, gamen) en uitleggen hoe ik er mee omga

moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, negatief gedrag, vluchten, verantwoordelijkheid, reageren, zelfinschatting

MBO

Een verband beschrijven tussen moeilijke situaties en het wel en/of niet nemen van verantwoordelijkheid

Reflecteren op hoe ik verantwoordelijkheid neem

Uitleggen welke eigenschappen en vaardigheden mij wel en niet helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid

Reflecteren op het omgaan met moeilijke situaties in relatie tot destructief gedrag (zoals overmatig snoepen, drinken, gamen)

moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, vluchten, verantwoordelijkheid, reageren, zelfinschatting, anticiperen, destructief gedrag

​HBO/WO

Een verband beschrijven tussen moeilijke situaties en het wel en/of niet nemen van verantwoordelijkheid

Reflecteren op hoe ik verantwoordelijkheid neem

Uitleggen welke eigenschappen en vaardigheden mij wel en niet helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid

Reflecteren op het omgaan met moeilijke situaties in relatie tot destructief gedrag (zoals overmatig snoepen, drinken, gamen)

moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, vluchten, verantwoordelijkheid, reageren, zelfinschatting, anticiperen, destructief gedrag

Contactpersoon