Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kiezen

20-12-2016

In de kern Kiezen staat het keuzes maken, het omgaan met de gevolgen ervan en daar de verantwoordelijkheid voor nemen centraal. De hele dag door maak je keuzes, zowel bewust als onbewust. In de hedendaagse maatschappij met veel invloeden en mogelijkheden is het leren maken van weloverwogen keuzes steeds belangrijker. De kinderen en jongeren hebben er baat bij om dit zo vroeg mogelijk te leren.

Jonge kinderen kiezen in eerste instantie vanuit hun gevoel. Voor oudere kinderen wordt het kiezen steeds complexer. Als kinderen en jongeren leren kiezen is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen om fouten te mogen maken. Daarnaast moeten zij leren de verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. Door dit in een vroeg stadium aan te leren, leren kinderen en jongeren dat zij door het maken van een weloverwogen keuze hun eigen leven kunnen beïnvloeden.​​​

De kern Kiezen bestaat uit de volgende subkernen:

Contactpersoon