Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Individu en groep

20-12-2016
​​​​​​​​​​InhoudenVakbegrippen

​0-4 jaar

Situaties herkennen waarin ik me aan de regels van de groep moet houden en op m'n beurt moet wachten

​-

​groep 1-2

Beschrijven dat mensen deel uitmaken van verschillende groepen

Beschrijven dat mensen verschillen van elkaar

Beschrijven dat mensen in een groep van elkaar afhankelijk zijn

​verschillen, eigenschappen, afhankelijkheid, groep

​groep 3-6

Beschrijven dat mensen deel uitmaken van verschillende groepen

Uitleggen dat mensen verschillen van elkaar

Beschrijven dat reacties van mensen in een groep anders kunnen zijn dan als individu

Beschrijven wat vooroordelen zijn

Beschrijven dat mensen in een groep van elkaar afhankelijk zijn

​verschillen, eigenschappen, afhankelijkheid, groep, individu, vooroordelen

​​groep 7-8

Beschrijven dat mensen deel uitmaken van verschillende groepen

Uitleggen dat mensen verschillen van elkaar

Beschrijven dat reacties van mensen in een groep anders kunnen zijn dan als individu

Beschrijven wat vooroordelen zijn

Uitleggen dat mensen in een groep van elkaar afhankelijk zijn

​verschillen, groep, eigenschappen, vooroordelen, individu, groep, afhankelijkheid

VO onderbouw

Uitleggen en accepteren dat mensen in een groep van elkaar afhankelijk zijn, elkaar nodig hebben en elkaar beïnvloeden

Uitleggen dat een reactie van een ander anders kan zijn als individu dan als lid van een groep

Uitleggen dat vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie en stereotypering

Een bewuste keuze maken om wel of geen vooroordelen over anderen te hebben

Accepteren dat etnische, culturele en sociale normen en waarden van anderen anders kunnen zijn dan dat ik gewend ben

Uitleggen wat de etnische, culturele en sociale invloed van anderen kan zijn

​​vooroordelen, individu, groep, afhankelijkheid, invloeden, bevolkingsgroepen, geloof, cultureel, sociale invloed, stereotype, discriminatie

Bovenbouw vmbo

Uitleggen en accepteren dat mensen in een groep van elkaar afhankelijk zijn, elkaar nodig hebben en elkaar beïnvloeden

Verbanden leggen tussen etnische, culturele en sociale normen en waarden van groepen en individuen

Uitleggen dat vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie en stereotypering

Een bewuste keuze maken om wel of geen vooroordelen over anderen te hebben

​​vooroordelen, individu, groep, afhankelijkheid, invloeden, bevolkingsgroepen, geloof, cultureel, sociale invloed, stereotype, discriminatie

Bovenbouw havo/vwo

Verbanden leggen tussen etnische, culturele en sociale normen en waarden van groepen en individuen

Uitleggen dat vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie en stereotypering

Een bewuste keuze maken om wel of geen vooroordelen over anderen te hebben

​vooroordelen, individu, groep, afhankelijkheid, invloeden, bevolkingsgroepen, geloof, cultureel, sociale invloed, stereotype, discriminatie

MBO

Verbanden leggen tussen etnische, culturele en sociale normen en waarden van groepen en individuen

Uitleggen dat vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie en stereotypering

Een bewuste keuze maken om wel of geen vooroordelen over anderen te hebben

vooroordelen, individu, groep, afhankelijkheid, invloeden, bevolkingsgroepen, geloof, cultureel, sociale invloed, stereotype, discriminatie

​HBO/WO

Verbanden leggen tussen etnische, culturele en sociale normen en waarden van groepen en individuen

Uitleggen dat vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie en stereotypering

Een bewuste keuze maken om wel of geen vooroordelen over anderen te hebben

vooroordelen, individu, groep, afhankelijkheid, invloeden, bevolkingsgroepen, geloof, cultureel, sociale invloed, stereotype, discriminatie

Contactpersoon