Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
Trefwoorden
  • Gezonde leefstijl

Sociaal-emotionele ontwikkeling

5-10-2017

​​Het thema Sociaal-emotionele ontwikkeling richt zich op het dynamische proces waarmee kinderen en jongeren de fundamentele levensvaardigheden verwerven die hen helpen bij het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit, het opbouwen van relaties met anderen en het hanteren van verwachtingen van hun omgeving. Dit thema gaat in op zaken als bewustwording en ontwikkeling van het zelf en een positief zelfbeeld, het aangaan van relaties, het leren verplaatsen in en omgaan met anderen, het reflecteren op eigen gedrag, conflicthantering, het maken van eigen keuzes, het vergroten van zelfvertrouwen en persoonlijke weerbaarheid binnen de groep.

De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is een belangrijke factor bij de uitwerking van de andere thema's binnen dit leerplankader. Immers, of het nu gaat om bijvoorbeeld het kiezen voor een gezonde leefstijl met uitgebalanceerde voeding en regelmatig bewegen of het juist niet meedoen aan pesten, het doet een beroep op persoonlijke weerbaarheid en persoonlijke effectiviteit en zelfsturing van de individuele leerling in situaties waarin anderen ook invloed uitoefenen.

De kernen en subkernen van dit thema vormen als het ware een onderlegger en rode draad voor het gehele leerplankader en geven aan wat er binnen een bepaalde leeftijdscategorie van een leerling op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling verwacht mag worden. Het is hierbij belangrijk voor ogen te houden dat de beschrijving uitgaat van gemiddelden. Ieder kind is uniek, dus niet elk kind hoeft er op dat specifieke moment aan te voldoen.

Het thema Sociaal emotionele ontwikkeling bestaat uit de volgende kernen:

Het thema Sociaal emotionele ontwikkeling is geschreven in samenwerking met het Trimbos Instituut.​