Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Relaties en seksualiteit

Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld

21-12-2016

​Bij de kern Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld gaat het om a) het ontwikkelen van inzicht in de anatomie en functie (en werking) van de primaire en secundaire geslachtskenmerken van jongens en meisjes en b) het ontwikkelen van een positief zelfbeeld t.a.v. het eigen lichaam, mede in relatie tot invloeden vanuit de sociale omgeving.

Subkernen van de kern Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld zijn: