Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Relaties en seksualiteit

Relaties en seksualiteit

5-10-2017

Seksualiteit ontwikkelt zich vanaf de geboorte en is een wezenlijk onderdeel van het mens-zijn gedurende het hele leven. Seksualiteit wordt geuit en ervaren in gevoelens, gedachten, opvattingen, rollen en relaties. Het thema relaties en seksualiteit houdt rekening met de verschillende ontwikkelingsfasen en de leefwereld van kinderen en jongeren en is gebaseerd op een brede visie over seksuele gezondheid en welzijn.

Door kinderen van jongs af aan adequate kennis, waarden, normen en vaardigheden bij te brengen, zijn ze beter in staat om positieve relaties aan te gaan, te genieten van seksualiteit, zorg te dragen voor anticonceptie en gezinsplanning en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen en andermans seksuele gezondheid, weerbaarheid en welzijn. De beschreven inhouden van het thema Relaties en Seksualiteit dragen hiertoe bij.

Relaties en seksualiteit kernt vier kernen:

Relaties en seksualiteit is ontwikkeld met Rutgers en Soa Aids Nederland, waarbij onder andere geput is uit de Richtlijn seksuele en relationele vorming.


 

‚Äč