Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Persoonlijke verzorging

Lichaamshygiëne

20-12-2016
Kinderen en jongeren leren hun lichaam steeds beter kennen. Ze herkennen wat gezond en ongezond is. Ze leren hun lichaam op een hygiënische manier verzorgen, rekening houdend met de levensfase waarin ze zich bevinden. Met een goede lichamelijke verzorging kunnen ze zichzelf presenteren op een manier die past bij hun leeftijd en leefstijl.  
 
De kern Lichaamshygiëne bestaat uit de volgende subkernen:​
Contactpersoon