Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Persoonlijke verzorging

Je zintuigen

20-12-2016

​​Uitzonderingen daargelaten is het gehoor en gezichtsvermogen goed vanaf de geboorte. De uitdaging is om dat zo te houden, om telkens in nieuwe situaties te leren inschatten waar risico's dreigen om het gehoor en gezichtsvermogen blijvend te beschadigen en dan het juiste gedrag en de juiste bescherming te kiezen om dat te voorkomen.

De kern Je zintuigen is onderverdeeld in de volgende subkernen:

Contactpersoon