Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging

5-10-2017

​​Kinderen en jongeren leren hun lichaam steeds beter kennen en verzorgen. Ze herkennen wat gezond en ongezond is. Ze passen steeds zelfstandiger lichaamshygiëne toe en houden speciaal rekening met regels rondom toiletgebruik op school, hygiëne rondom sportactiviteiten en stage-activiteiten.
Kinderen en jongeren oefenen in het maken van bewuste keuzes voor het beschermen en het verfraaien van de huid. Ze houden rekening met de (blijvende) effecten van huidverfraaiing.
Ook voor het gehoor en gezichtsvermogen is het van belang dat goed te houden en in nieuwe situaties in te schatten waar risico's dreigen om het gehoor en gezichtsvermogen blijvend te beschadigen. Kinderen en jongeren vertonen daarin het juiste gedrag en kiezen de juiste beschermende maatregelen.

Binnen de leerlijn Persoonlijke Verzorging is er aandacht voor het gebit en gebitsverzorging. Kinderen en jongeren leren steeds beter ze​lf verantwoordelijk te zijn voor gebitshygiëne en bescherming van het gebit.
Jezelf presenteren, dat doe je de hele dag. Kinderen en jongeren presenteren zichzelf op school en tijdens stage en werk. Een eerste indruk is van belang. Persoonlijke verzorging is belangrijk om jezelf (beroepshalve) te kunnen presenteren op de manier die bij het kind en de jongere past. 

Het thema persoonlijke verzorging kent vier kernen:

De kern 'Je zintuigen' is tot stand gekomen in samenwerking met De Hoorstichting.