Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Genotmiddelen

Roken

15-1-2015

​​In de kern Roken gaat het er om dat jongeren leren wat de schadelijke gevolgen zijn van (mee)roken, wat verslaving is en welke normen er zijn over roken. De invloed van anderen, zoals ouders, vrienden en leeftijdsgenoten om wel of niet te gaan roken komt aan de orde en ook de invloed van (sociale) media en reclame. Leerlingen leren hoe zij om kunnen gaan met sociale (groeps)druk en hoe zij hun grenzen aan kunnen geven. Daarnaast leren zij welke wettelijke regels er zijn over roken.

Kinderen en jongeren komen al op jonge leeftijd via de media, ervaringen thuis en op straat in aanraking met roken. Het is daarom belangrijk om ook op school aandacht te besteden aan dit thema. Het advies is om met voorlichting aan leerlingen over roken te beginnen vanaf de brugklas van het voortgezet onderwijs. Voorlichting aan leerlingen in het basisonderwijs over roken is te vroeg. Voorlichting kan het beste gegeven worden op het moment dat leerlingen er mee in aanraking komen, of vlak daarvoor. Gemiddeld genomen is dat vanaf de middelbare school.

De kern Roken is verder opgesplitst in de onderstaande subkernen:

Contactpersoon