Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Genotmiddelen

Harddrugs

15-1-2015

Het advies is om met voorlichting aan leerlingen over harddrugs te beginnen vanaf de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Te vroeg beginnen met voorlichting over drugs kan averechtse effecten hebben.
In de kern Harddrugs gaat het over de kennis van leerlingen en jongeren over de harddrugs, zoals XTC, cocaïne, GHB en speed. Zij leren wat de schadelijke gevolgen zijn van het gebruik van harddrugs, wat verslaving is en welke normen er zijn over het gebruik van de verschillende harddrugs. De invloed van anderen, zoals ouders, vrienden en leeftijdsgenoten om wel of niet harddrugs te gaan gebruiken komt aan de orde, als ook de invloed van (sociale) media. Leerlingen leren hoe zij om kunnen gaan met sociale (groeps)druk, hoe zij hun grenzen aan kunnen geven en welke wettelijke regels er gelden in Nederland voor harddrugs.

De kern Harddrugs bestaat uit de volgende subkernen:

Contactpersoon