Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Genotmiddelen

Alcohol en weerbaarheid

16-1-2015
​​Inhouden​Vakbegrippen

​0-4 jaar

-

-

groep 1-2

--

​groep 3-6

-

-

​groep 7-8

-

-

​VO onderbouw

Benoemen dat je onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dan dat je individueel zou doen

Onderscheid kunnen maken tussen lichte en zware druk van groepsgenoten

Beargumenteren waarom je wel of geen alcohol drinkt en beschrijven hoe je alcohol kunt weigeren

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren

​Bovenbouw vmbo

Benoemen dat je onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dan dat je individueel zou doen

Onderscheid kunnen maken tussen lichte en zware druk van groepsgenoten

Formuleren hoe je alcohol kunt weigeren

Herkennen van impulsgedrag om experimenteergedrag te voorkomen

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren, impulsgedrag, nee zeggen

​Bovenbouw havo/vwo

Kunnen uitleggen hoe groepsdruk werkt

Benoemen dat je onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dan dat je individueel zou doen

Formuleren hoe je alcohol kunt weigeren

Herkennen van impulsgedrag om experimenteergedrag te voorkomen

Benoemen waar je hulp kunt vinden bij problematisch alcoholgebruik van jezelf of anderen

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren, impulsgedrag, nee zeggen, hulp zoeken, problematisch alcoholgebruik, hulpverlenende instanties

MBO

Kunnen uitleggen hoe groepsdruk werkt

Benoemen dat je onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dan dat je individueel zou doen

Formuleren hoe je alcohol kunt weigeren

Herkennen van impulsgedrag om experimenteergedrag te voorkomen

Benoemen waar je hulp kunt vinden bij problematisch alcoholgebruik van jezelf of anderen

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren, impulsgedrag, nee zeggen, hulp zoeken, problematisch alcoholgebruik, hulpverlenende instanties

​HBO/WO

​​Formuleren hoe je alcohol wilt gebruiken en wat je grens is

Benoemen waar je hulp kunt vinden bij problematisch alcoholgebruik van jezelf of anderen

eigen alcoholgebruik, grens bij gebruik, hulp zoeken, problematisch alcoholgebruik, hulpverlenende instanties
Contactpersoon