Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Genotmiddelen

Alcohol

20-12-2016

​In de kern Alcohol gaat het er om dat jongeren leren wat de invloed van alcohol op het lichaam is, wat de gevolgen zijn van alcohol drinken, wat verslaving is, wat alternatieven zijn voor het drinken van alcohol en welke normen er zijn. Daarbij spelen de invloed van anderen, zoals ouders, vrienden en leeftijdsgenoten en de invloed van (sociale) media en reclame een grote rol. Het is belangrijk dat leerlingen deze invloed herkennen, er mee om leren gaan en hoe zij hun grenzen aan kunnen geven. Ook is met name het herkennen van en omgaan met impulsgedrag bij zichzelf en anderen belangrijk en het weerstaan van (sociale) druk.

Kinderen en jongeren komen al op jonge leeftijd via de media, thuis of op straat in aanraking met alcohol. Het is daarom belangrijk om ook op school aandacht te besteden aan dit thema. Het advies is om met voorlichting aan leerlingen over alcohol te beginnen vanaf de brugklas van het voortgezet onderwijs. Voorlichting aan leerlingen in het basisonderwijs over alcohol is te vroeg. Voorlichting kan het beste gegeven worden op het moment dat leerlingen er mee in aanraking komen, of vlak daarvoor. Gemiddeld genomen is dat vanaf de middelbare school. 

De kern Alcohol bestaat uit de volgende drie subkernen:

Contactpersoon