Tijdens de pauze

16-12-2016

Terwijl veel kinderen in het primair onderwijs voor en na schooltijd en tijdens pauzes buiten spelen op het schoolplein, zijn jongeren in voortgezet onderwijs nog maar weinig fysiek actief. Voor een aantal kinderen geldt dat ook al op de basisschool. Actief pauzegedrag hangt samen met de fysieke inrichting van het schoolplein en een sociaal pedagogisch veilige beweegomgeving. Tijdens pauzes en tussenuren, valt qua dagelijkse hoeveelheid fysieke activiteit veel winst te maken behalen, bijvoorbeeld door inrichting van het schoolplein en toezicht. 

Doel is kinderen en jongeren fysiek actief pauzegedrag leren te waarderen en daar bewust voor te kiezen, passend bij een actieve leefstijl.

 

Groep​Inhouden

​0-4 jaar

​Binnen en buiten spelen en daarbij rekening houden met andere kinderen

​groep 1-2

Actief spelen op het speelplein en in het speellokaal en daarbij rekening houden met andere kinderen

​groep 3-6

Actief spelen op het speelplein en daarbij rekening houden met andere kinderen
Speelactiviteiten op het schoolplein waarderen
Beschrijven wat de bewegingsmogelijkheden tijdens pauzes zijn

​groep 7-8

​Actief spelen op het speelplein en daarbij rekening houden met andere kinderen
Het doen van speelactiviteiten op het schoolplein waarderen
Beschrijven wat de bewegingsmogelijkheden tijdens pauzes zijn
Uitleggen wat de voor- en nadelen van (in)actief pauzeren zijn

​Onderbouw vo

Tijdens pauzes en tussenuren beweeg- en sportactiviteiten uitvoeren op het schoolplein, op het sportveld en in de sportzaal, die passen bij mijn eigen voorkeuren en mogelijkheden
Het doen van beweeg- en sportactiviteiten tijdens pauzes waarderen
Tijdens pauzes en tussenuren initiatief nemen tot en organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief pauzeren

​Bovenbouw vmbo

​Tijdens pauzes en tussenuren beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten uitvoeren op het schoolplein, op het sportveld, in de sportzaal en in de fitnessruimte, die passen bij mijn eigen voorkeuren en mogelijkheden
Het doen van beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes waarderen
Beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes organiseren
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief pauzeren
Bewust kiezen voor beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes, passend bij een actieve leefstijl

​Bovenbouw

havo-vwo

​Tijdens pauzes en tussenuren beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten uitvoeren op het schoolplein, op het sportveld, in de sportzaal en in de fitnessruimte, die passen bij mijn eigen voorkeuren en mogelijkheden
Het doen van beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes waarderen
Beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes organiseren
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief pauzeren
Bewust kiezen voor beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes, passend bij een actieve leefstijl

​MBO

​Beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes uitvoeren, die passen bij mijn eigen voorkeuren en mogelijkheden
Het doen van beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief pauzeren
Bewust kiezen voor beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes, mede in het perspectief van de beroepscarrière

​HBO-WO

​Beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes uitvoeren, die passen bij mijn eigen voorkeuren en mogelijkheden
Het doen van beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief pauzeren
Bewust kiezen voor beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes, mede in het perspectief van de beroepscarrière