Sector
 • Po
 • Vo
 • Mbo
 • Hbo
 • Wo
 • 0-4 jaar
Vakgebied
 • Bewegingsonderwijs

Fysiek actief

5-10-2017

Fysieke activiteit is een wezenlijk bestanddeel van een gezonde leefstijl. Een fysiek actieve leefstijl draagt bij aan kwaliteit van leven of gezondheid in de breedste zin van het woord. Mogelijke invalshoeken van fysiek actief op school zijn:

 1. Voldoende bewegen
 2. Fitheid verbeteren
 3. Beter (cognitief) schools presteren
 4. Competentie-ontwikkeling individueel
 5. Sportief talent helpen ontplooien
 6. Sociale binding bevorderen


Bij het thema Fysiek actief doorloopt de leerling een ontwikkellijn van onbewust doen naar bewust kiezen voor een actieve leefstijl. Hoe ouder de leerling, hoe bewuster hij/zij wordt van zijn fysiek actieve gedrag.

Het jonge kind van 0 – 4 vertoont natuurlijk speelgedrag en neemt uit zichzelf actief deel aan beweegactiviteiten. Kinderen vanaf groep 3 worden zich al meer bewust van hun beweeggedrag. Zij kunnen hun fysieke activiteit beschrijven en uitleggen. Vanaf groep 7 - 8 leren de leerlingen fysieke activiteiten voor zichzelf waarderen. Vanaf onderbouw vo geven de leerlingen fysieke activiteiten een plek in hun leefstijl. Zij nemen zelf het initiatief en kunnen samen met anderen beweeg- en sportactiviteiten organiseren, bijvoorbeeld tijdens pauzes, tussenuren en schoolsport. In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs nemen jongeren een eigen standpunt in over het doen van fysieke activiteiten, passend bij hun eigen leefstijl. In het vervolgonderwijs kiezen jongeren bewust voor het doen van fysieke activiteiten, mede in het perspectief van de beroepscarrière.

Het thema fysiek actief kent vijf kernen:

 • Op de leer-/werkplek
 • Tijdens de pauze
 • Bij bewegingsonderwijs
 • Bij transport
 • In vrije tijd

Deze vijf thema's verwijzen naar een fysiek actief dagritme op en na school. Fysiek actief op de leer-/werkplek, tijdens de pauze en bij bewegingsonderwijs vinden onder schooltijd plaats. Bij fysiek actief transport gaat het om lopen en fietsen naar en van school. Bij fysiek actief in vrije tijd gaat het om deelname aan schoolsport en clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd.

Het thema Fysiek actief is geschreven in nauwe samenwerking met NOC*NSF, Kenniscentrum Sport en de KVLO.