Je veilig gedragen als fietser

16-12-2016
​​Inhouden​Vakbegrippen

​0-4 jaar

n.v.t.

groep 1-2

Uitleggen waarom veiligheidsafspraken belangrijk zijn

 

Uitleggen wat het nut is van verkeersborden en –regels en uitleggen wat veel voorkomende . verkeerstekens en –borden betekenen

 

Enkele onderdelen van mijn fiets beschrijven

 

Veiligheidsafspraken beschrijven die gelden als ik fiets

 

Veiligheidsafspraken toepassen als ik (onder begeleiding) op de weg fiets

 

Veiligheidsafspraken toepassen die horen bij het fietsen

fiets, wiel, band, ventiel, velg, stuur, lamp, rem, zadel, bel, reflector, trapper, standaard, fietsen, verkeersborden, verkeerstekens, verkeersregels, veiligheidsafspraken

​groep 3-6

Het verschil uitleggen tussen spelen met de fiets en als fietser deelnemen aan het verkeer

 

Uitleggen waarom verkeersborden, -regels, -tekens en -voorzieningen van belang zijn

 

Uitleggen dat het gedrag van andere verkeersdeelnemers van invloed is op mijn veiligheid

 

Uitleggen waarom het belangrijk is om een veilige fiets te hebben

 

Relevante verkeersborden, -tekens, -regels en -voorzieningen beschrijven.

 

Veiligheidsafspraken uitleggen, die gelden als ik fiets


Veilig fietsen in mijn eigen omgeving en mij houden aan de afspraken en regels voor het fietsen

fiets, fietsen, verkeersborden, verkeerstekens, verkeersregels, verkeersvoorzieningen, veiligheidsafspraken

​groep 7-8

Uitleggen dat mijn fietsgedrag beïnvloed wordt door hoe ik me voel en dat dit effect heeft op mijn veiligheid en die van anderen

Beschrijven aan welke eisen een veilige fiets moet voldoen.

Uitleggen welke invloed ik heb als fietser op mijn eigen veiligheid en die van medeweggebruikers.

Verkeersborden, onderborden, verkeerstekens, -regels en -voorzieningen beschrijven en deze kennis toepassen op de fiets

Uitleggen hoe een verkeerssituatie voor fietsers veiliger kan worden

De risico's beschrijven van afleiding op de fiets

Uitleggen hoe veilig kan handelen in de buurt van grote voertuigen.

Uitleggen dat het belangrijk is om mij te houden aan de afspraken voor het samen fietsen en veiligheidsafspraken toepassen bij het fietsen in een groep

Reflecteren op mijn eigen fietsvaardigheid en gedrag en uitleggen hoe ik risico's voor mezelf en anderen zoveel mogelijk kan beperken

Een veilige keuzes maken bij risicovol gedrag van andere verkeersdeelnemers

fiets, fietsen, verkeersborden, onderborden, verkeerstekens, verkeersregels, verkeersvoorzieningen, veiligheidsafspraken, afleiding, voertuigen, verkeersdeelname, dode hoek

​VO onderbouw

​Bovenbouw vmbo

​Bovenbouw havo/vwo

MBO

​HBO/WO

Contactpersoon