Op de leer-/werkplek

29-11-2016

​Bij fysiek actief op de leer-/werkplek gaat om in een gezonde lichaamshouding zitten, staan en lopen (wandelen) en om tussentijdse beweegmomenten, bijvoorbeeld in het klaslokaal. Tussentijdse beweegmomenten voorkomen te veel zitgedrag. Jonge kinderen vertonen nog natuurlijk beweeggedrag.

Doel is kinderen en jongeren tussentijdse beweegmomenten te leren waarderen en daar bewust voor te kiezen, passend bij een actieve leefstijl.

​Groep​Inhouden

​0-4 jaar

​--

​groep 1-2

Zitten, staan en lopen (wandelen) in een gezonde lichaamshouding
Uit mezelf actief deelnemen aan tussentijdse beweegmomenten in het klaslokaal

​groep 3-6

Z​itten, staan en lopen (wandelen) in een gezonde lichaamshouding
Beschrijven wat de kenmerken van een ongezonde en gezonde lichaamshouding zijn
Actief deelnemen aan tussentijdse beweegmomenten in het klaslokaal
Zelf kiezen voor beweegmomenten, zonder daarbij storend te zijn voor anderen

​groep 7-8

​Zitten, staan en lopen (wandelen) in een gezonde lichaamshouding
Uitleggen wat de voor- en nadelen van een ongezonde en gezonde lichaamshouding zijn
Uitleggen wat de nadelen van te veel zitten zijn, bijvoorbeeld vermindert de aandacht en concentratie
Actief deelnemen aan tussentijdse beweegmomenten in het klaslokaal
Zelf kiezen voor beweegmomenten, zonder daarbij storend te zijn voor anderen

​Onderbouw vo

​Zitten, staan en lopen (wandelen) in een gezonde lichaamshouding
Uitleggen wat de voor- en nadelen van een ongezonde en gezonde lichaamshouding zijn
Tussentijdse beweegmomenten waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over een (on)gezonde lichaamshouding en te veel zitgedrag
Zelf kiezen voor beweegmomenten, zonder daarbij storend te zijn voor anderen

​Bovenbouw vmbo

​Zitten, staan en lopen (wandelen) in een gezonde lichaamshouding
Uitleggen wat de voor- en nadelen van een ongezonde en gezonde lichaamshouding zijn
Tussentijdse beweegmomenten waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over een (on)gezonde lichaamshouding en te veel zitgedrag
Bewust kiezen voor beweegmomenten, passend bij een actieve leefstijl

​Bovenbouw

havo-vwo

​Zitten, staan en lopen (wandelen) in een gezonde lichaamshouding
Uitleggen wat de voor- en nadelen van een ongezonde en gezonde lichaamshouding zijn
Tussentijdse beweegmomenten waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over een (on)gezonde lichaamshouding en te veel zitgedrag
Bewust kiezen voor beweegmomenten, passend bij een actieve leefstijl

​MBO

​Zitten, staan en lopen (wandelen) in een gezonde lichaamshouding
Uitleggen wat de voor- en nadelen van een ongezonde en gezonde lichaamshouding zijn
Tussentijdse beweegmomenten waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over een (on)gezonde lichaamshouding en te veel zitgedrag
Bewust kiezen voor tussentijdse beweegmomenten, mede in het perspectief van de beroepscarrière

​HBO-WO

​Zitten, staan en lopen (wandelen) in een gezonde lichaamshouding
Uitleggen wat de voor- en nadelen van een ongezonde en gezonde lichaamshouding zijn
Tussentijdse beweegmomenten waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over een (on)gezonde lichaamshouding en te veel zitgedrag
Bewust kiezen voor tussentijdse beweegmomenten, mede in het perspectief van de beroepscarrière