Bij transport

29-11-2016

​Bij fysiek actief transport leren kinderen zelfstandig te fietsen en te lopen naar en van school en kunnen zij de voordelen ervan benoemen. Jongeren vergelijken de voor- en nadelen van actief transport en gemotoriseerd vervoer en nemen een beargumenteerd standpunt in. Doel is kinderen en jongeren actief transport leren te waarderen en daar bewust voor te kiezen, passend bij een actieve leefstijl.

 

Groep​Inhouden

​0-4 jaar

​--

​groep 1-2

Onder begeleiding fietsen en lopen naar school

​groep 3-6

Onder begeleiding in het verkeer fietsen en lopen naar school, indien veilig deels zelfstandig
Beschrijven wat de voordelen van fietsen en lopen naar school zijn

​groep 7-8

Zelfstandig en samen met andere kinderen, fietsen en lopen naar school
Uitleggen wat de voor- en nadelen van fietsen en lopen naar school zijn

​Onderbouw vo

Actief transport naar school waarderen
Uitleggen wat de voor- en nadelen van fietsen en lopen naar school zijn

​Bovenbouw vmbo

Actief transport naar school waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief transport
Bewust kiezen voor actief transport, passend bij een actieve leefstijl

​Bovenbouw

havo-vwo

Actief transport naar school waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief transport
Bewust kiezen voor actief transport, passend bij een actieve leefstijl

​MBO

Actief transport naar school waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief transport
Bewust kiezen voor actief transport, mede in het perspectief van de beroepscarrière

​HBO-WO

Actief transport naar school waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief transport
Bewust kiezen voor actief transport, mede in het perspectief van de beroepscarrière