Veiligheid in het verkeer

16-12-2016

In de kern Veiligheid in het verkeer is aandacht voor het leren over  en het zijn van verkeersdeelnemer. Voor leerlingen in het primair onderwijs gaat verkeerseducatie altijd over veilig deelnemen aan het verkeer in de rol van passagier, voetganger of fietser. Veilig Verkeer Nederland geeft aan dat het doel van verkeerseducatie is om vanuit deze rollen het op veiligheid gericht gedrag in het verkeer te versterken.

In deze kern aandacht voor het verbeteren van veiligheidsbewustzijn, het vergroten van de verkeerskennis, het aanleren van verkeersvaardigheden en het aannemen van een positieve houding ten aanzien van veilig verkeersgedrag.

De leerlijn Verkeerseducatie van VVN is de basis geweest voor de uitwerking van deze kern. Hierdoor is de keuze gemaakt om deze kern alleen uit te werken voor het primair onderwijs.

Met deze doorlopende leerlijn ligt er een fundament voor het ontwikkelen van verkeerseducatie waarbij opbouw, samenhang en volledigheid van leerdoelen en activiteiten bevorderd worden. Dit ondersteunt continue aandacht in het curriculum voor verkeerseducatie.

Het thema Veiligheid in het verkeer kent drie subkernen:

Contactpersoon