Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Fysieke veiligheid

Preventie

16-12-2016
​​Inhouden​Vakbegrippen

​0-4 jaar

Instructies van volwassenen opvolgen over wat wel of niet kan om veiligheid te vergroten

oefening, warm, koud, vies, lekker, gevaar, pijn, stikken, vallen, struikelen

groep 1-2

Plekken kiezen waar ik veilig kan spelen

Veilig vallen

Instructies opvolgen om veiligheid te vergroten
verdrinken, verbranden, giftige stoffen, veiligheid, letsel, ongeluk, brandalarm, brandoefening

​groep 3-6

Uitleggen welke veiligheidswaarschuwingen er zijn en die opvolgen

Vragen stellen bij twijfel over mijn veiligheid

Uitleggen wat het nut is van een ontruimingsoefening
verdrinken, open water (sloot, vijver, kanaal, zee), verkeer, (verkeers)regels, afspraken verkeersborden, veiligheidssymbolen/ pictogrammen, open vuur, ontruimingsoefening, nooduitgang, brandalarm

​groep 7-8

Beschrijven wat symbolen op etiketten van schoonmaakmiddelen, verf, chemische stoffen en dergelijke betekenen

Gedragsalternatieven in potentieel gevaarlijke situaties beschrijven en bespreken met anderen

 

schoonmaak- en oplosmiddelen, chemische stoffen, ontruimingsoefening, gedrag, (gedrags)alternatieven, risico

​VO onderbouw

Beschrijven wat symbolen op etiketten van schoonmaakmiddelen, verf, chemische stoffen en dergelijke betekenen

Gedragsalternatieven in potentieel gevaarlijke situaties beschrijven en bespreken met anderen

Anderen wijzen op mogelijke risico's
schoonmaak- en oplosmiddelen, chemische stoffen, ontruimingsoefening, gedrag, (gedrags)alternatieven, risico

​Bovenbouw vmbo

Verantwoordelijk veilig gedrag laten zien ten aanzien van alcohol en verkeer

Eigen keuze maken voor veilig gedrag

Mezelf en anderen in veiligheid brengen

misbruik (alcohol, drugs), alcoholvergiftiging, groepsprocessen,  groepsdruk, attitude, zelfvertrouwen, keuzeproces, gedrag

​Bovenbouw havo/vwo

Verantwoordelijk veilig gedrag laten zien ten aanzien van alcohol en verkeer

Eigen keuze maken voor veilig gedrag

Mezelf en anderen in veiligheid brengen

misbruik (alcohol, drugs), alcoholvergiftiging, groepsprocessen,  groepsdruk, attitude, zelfvertrouwen, keuzeproces, gedrag

MBO

Verantwoordelijk veilig gedrag laten zien ten aanzien van alcohol en verkeer

Eigen keuze maken voor veilig gedrag

Mezelf en anderen in veiligheid brengen

Beschrijven welke (Arbo)regels, materialen en voorschriften er zijn voor veilig werken

(Arbo)regels toepassen
misbruik (alcohol, drugs), alcoholvergiftiging, groepsprocessen,  groepsdruk, attitude, zelfvertrouwen, keuzeproces, Arbowetgeving, 
(Arbo)regels, rechten, plichten, veiligheidsmaterialen, voorschriften

​HBO/WO

Verantwoordelijk veilig gedrag laten zien ten aanzien van alcohol en verkeer

Eigen keuze maken voor veilig gedrag

Mezelf en anderen in veiligheid brengen

Beschrijven welke (Arbo)regels, materialen en voorschriften er zijn voor veilig werken

(Arbo)regels toepassen
misbruik (alcohol, drugs), alcoholvergiftiging, groepsprocessen,  groepsdruk, attitude, zelfvertrouwen, keuzeproces, Arbowetgeving,(Arbo)regels, rechten, plichten, veiligheidsmaterialen, voorschriften
Contactpersoon