In vrije tijd

29-11-2016

​Kinderen worden door hun ouders/verzorgers al dan niet gestimuleerd om deel te nemen aan clubsport en zelf te bewegen en te sporten in de vrije tijd. Ook de school stimuleert kinderen en jongeren tot bewegen en sport.

Bij bewegingsonderwijs maken leerlingen kennis met allerlei bewegingsactiviteiten en ontdekken hun voorkeuren. In het verlengde hiervan kunnen leerlingen op of via school laagdrempelig deelnemen aan schoolsport. Naar mate de leerlingen ouder worden, worden zij steeds meer beïnvloed door leeftijdsgenoten. De school is daarvoor een ideale ontmoetingsplek. Samen met anderen organiseren zij hun deelname aan bewegen en sport.

Doel is dat kinderen en jongeren hun deelname aan schoolsport en clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd leren te waarderen en daar bewust voor te kiezen, passend bij een actieve leefstijl.

Groep​Inhouden

​0-4 jaar

Deelnemen aan speelactiviteiten, zoals buitenspelen en spelen in ondiep water

​groep 1-2

Deelnemen aan beweegactiviteiten in de vrije tijd, zoals buiten spelen, zwemmen en kleutergym

​groep 3-6

Deelnemen aan schoolsportactiviteiten, zoals sportclinics en schoolsporttoernooien
Deelnemen aan clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Beschrijven wat mijn deelname aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd is

​groep 7-8

Deelnemen aan schoolsportactiviteiten, zoals sportclinics en schoolsporttoernooien
Deelnemen aan clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Uitleggen waarom ik deelneem aan bewegen en sport
Schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd waarderen

​Onderbouw vo

Deelnemen aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd waarderen
Uitleggen waarom ik deelneem aan bewegen en sport
Initiatief nemen tot deelname aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Samen met anderen deelname aan bewegen en sport organiseren

​Bovenbouw vmbo

Deelnemen aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd waarderen
Initiatief nemen tot deelname aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Samen met anderen deelname aan bewegen en sport organiseren
Een beargumenteerd standpunt innemen over mijn deelname aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Bewust kiezen voor schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd, passend bij een actieve leefstijl

​Bovenbouw

havo-vwo

Deelnemen aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd waarderen
Initiatief nemen tot deelname aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Samen met anderen deelname aan bewegen en sport organiseren
Een beargumenteerd standpunt innemen over mijn deelname aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Bewust kiezen voor deelname aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd, passend bij een actieve leefstijl

​MBO

Deelnemen aan beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten op of via de opleiding en de stage en in vrije tijd
Het doen van beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten in vrije tijd waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over mijn deelname aan beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten in vrije tijd
Bewust kiezen voor deelname aan beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten in vrije tijd, mede in het perspectief van de beroepscarrière

​HBO-WO

Deelnemen aan beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten op of via de opleiding en de stage en in vrije tijd
Het doen van beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten in vrije tijd waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over mijn deelname aan beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten in vrije tijd
Bewust kiezen voor deelname aan beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten in vrije tijd, mede in het perspectief van de beroepscarrière