Fysieke veiligheid

16-12-2016

In de kern Fysieke veiligheid gaat het er om dat kinderen en jongeren leren hun mogelijkheden te vergroten, onbekend terrein verkennen, risico's nemen. Binnen onderwijs willen we er voor zorgen dat kinderen en jongeren op een verantwoorde wijze leren omgaan met aanwezige risico's, zonder te vervallen in risicomijdend gedrag.

Veilig handelen voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Vandaar dat de kernen risico's inschatten, preventie en EHBO/behandeling aandacht horen te krijgen. Vermoedelijk niet als aparte lessen, maar wel als continu punt van zorg.

Het thema Fysieke veiligheid kent drie subkernen:

Contactpersoon