Thema's

20-12-2016

Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en een eigen regie te voeren (Huber et al 2011).

Dat maakt gezondheid tot een dynamisch begrip. Dat pleit voor een cultuur waarin kinderen en jongeren

leren hoe zij voor zichzelf moeten zorgen. Op school al zouden kinderen moeten leren hoe zij ‘lekker in hun vel zitten’ en weerbaar worden: ‘Daar wordt de basis gelegd voor latere zelfredzaamheid en veerkracht’.

Een gezonde leefstijl wordt in dit leerplankader uitgewerkt aan de hand van zeven thema's, die herkenbaar zijn vanuit de Gezonde School-aanpak. Omdat de naamgeving voor de thema's niet exact dezelfde is voor de gezonde school-aanpak binnen po, vo en mbo en omdat de thema's zich ook uitstrekken tot de groep 0-4 jarigen en het hoger onderwijs, hanteren we overkoepelende namen voor deze thema's.

Het leerplankader gezonde leefstijl heeft tot doel om doorgaande lijnen aan te geven in de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren op de uitgewerkte zeven thema's en hun totale welbevinden te bevorderen en om hen te helpen weloverwogen keuzes te leren maken ten aanzien van hun eigen leefstijl.

 

De volgende zeven thema's: komen in het leerplankader aan de orde:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Fysiek actief
  • Genotmiddelen
  • Persoonlijke verzorging
  • Relaties en seksualiteit
  • Veiligheid
  • Voeding

Huber, M.A.S., Vliet, M.van, Giezenberg M., Knottnerus, J.A., (2013). Towards a conceptual framework relating to 'Health as the ability to adapt and to self manage'. Rapport 2013-001 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Klik in het navigatiemenu aan de linkerkant voor een nadere uitwerking van deze thema's.

Contactpersoon