Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Voeding

Voedselkwaliteit

15-1-2015

​​​​​​​​Kinderen en jongeren kunnen de indicatoren voor kwaliteit van voedsel beoordelen. Indicatoren zijn duurzaamheidseisen, manieren van productie en bewerking van voedsel, voedselveiligheid, wettelijke voorschriften en houdbaarheidsadviezen. Deze indicatoren kunnen kinderen en jongeren lezen aan de hand van bijgevoegde etiketten. Kinderen en jongeren kunnen de invloed van voedsel op zichzelf en hun omgeving uitleggen aan de hand van deze in​dicatoren.

Subkernen van de kern Voedselkwaliteit zijn:​