Sector

  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo

Vakinhoud

  • Fysieke veiligheid

Risico's inschatten

15-1-2015
​​Inhouden​Vakbegrippen

​0-4 jaar

-

-

groep 1-2

Herkennen op welke plekken je veilig kunt spelen

stoep, speelplek, water (sloot, vijver, kanaal, zee), verkeer, auto's

​groep 3-6

Gevaar in verkeersituaties inschatten

Uitleggen op welke plekken je veilig kunt spelen en zwemmen

kruising, oversteekplek,  eenvoudige verkeersborden en (verkeers)regels,  verkeersrisico's, verkeersongelukken, stoplicht, zebra, verkeer, verkeersdeelnemers, speelplek, water (sloot, vijver, kanaal, zee), zwembad,  gevaar, normen

​groep 7-8

Risicovolle situaties en gedragingen herkennen (ook bij zichzelf) in het verkeer, tijdens het spelen en zwemmen
 
Herkennen van situaties waarin groepsdruk een rol speelt t.a.v. veilig gedrag

kruising, oversteekplek, stoplicht, zebra
verkeer, verkeersborden, symbolen, (verkeers)regels, verkeersrisico's, verkeersongelukken, verkeersdeelnemers speelplek, water (sloot, vijver, kanaal, zee), zwembad,  groep, gevaar, normen, groepsdruk

​VO onderbouw

Risicovolle situaties en gedragingen herkennen, ook bij zichzelf

Herkennen van normen in een groep t.a.v. veilig gedrag

Herkennen van situaties waarin groepsdruk een rol speelt t.a.v. veilig gedrag

Reflecteren op eigen gedrag in risicovolle situaties en hier eigen keuzes in maken.

symbolen, regels, verkeer, huis-school route, groep, gevaar, normen, waarden, groepsdruk, gedrag

​Bovenbouw vmbo

Risicovolle situaties en gedragingen herkennen, ook bij zichzelf

Herkennen van normen in een groep t.a.v. veilig gedrag

Herkennen van situaties waarin groepsdruk een rol speelt t.a.v. veilig gedrag

Reflecteren op eigen gedrag in risicovolle situaties en hier eigen keuzes in maken

symbolen, regels, verkeer, brommerrijden, autorijden, verkeersborden, groep, gevaar, normen, waarden, groepsdruk, gedrag

​Bovenbouw havo/vwo

Risicovolle situaties en gedragingen herkennen, ook bij zichzelf

Herkennen van normen in een groep t.a.v. veilig gedrag

Herkennen van situaties waarin groepsdruk een rol speelt t.a.v. veilig gedrag

Reflecteren op eigen gedrag in risicovolle situaties en hier eigen keuzes in maken en wanneer nodig de groep beïnvloeden

symbolen, regels, verkeer, brommerrijden, autorijden, verkeersborden, groep, gevaar, normen, waarden, groepsdruk, gedrag, fysieke vaardigheden

MBO

Risicovolle situaties en gedragingen in arbeidssituaties herkennen, ook bij zichzelf

Herkennen van normen in het bedrijf/organisatie en van situaties waarin dat conflicteert met eisen ten aanzien van (eigen) veiligheid

Reflecteren op eigen gedrag in risicovolle situaties binnen het bedrijf/ de organisatie en hier veilig naar handelen

bedrijfscultuur, bedrijfsveiligheid, voorschriften, beschermingsmiddelen, veiligheid werknemer, veiligheid stagiair, risico inventarisatie en evaluatie

​HBO/WO

​​Risicovolle situaties en gedragingen in arbeids-situaties herkennen, ook bij zichzelf

Herkennen van normen in het bedrijf/organisatie en van situaties waarin dat conflicteert met eisen ten aanzien van (eigen) veiligheid

Reflecteren op eigen gedrag in risicovolle situaties binnen het bedrijf/ de organisatie en hier veilig naar handelen

bedrijfscultuur, bedrijfsveiligheid, voorschriften, beschermingsmiddelen, veiligheid werknemer, veiligheid stagiair, risico inventarisatie en evaluatie

Contactpersoon