Sector

  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo

Vakinhoud

  • Fysieke veiligheid

Preventie

15-1-2015
​​Inhouden​Vakbegrippen

​0-4 jaar

Watervrij zijn (gewend zijn aan in water zijn)

Instructies van volwassenen opvolgen over wat wel of niet kan

Niet aan hete dingen komen (oven, kraan, pannen, thee, vuur, kaarsen), geen plastic zak over je hoofd trekken, niet eten/drinken van huishoudchemicaliën en medicijnen, wachten bij oversteken, niet spelen met koorden van raambekleding

Voorkom vallen (spullen opruimen)

Leren fietsen

oefening, verschil warm-koud /  vies-lekker, gevaarlijk, pijn, stikken, vallen/struikelen

groep 1-2

Kiezen van plekken waar je veilig kunt spelen (qua verkeer, zichtbaarheid, water in de buurt)

Kunnen vallen van uit de posities zitten, gehurkt en op knieën

Niet aan hete dingen komen

Gedrag waarvan je hebt geleerd dat het niet mag ook echt niet doen

verdrinken, open water (sloot, vijver, kanaal, zee), verkeer, verbranden, giftige stoffen, veiligheid, letsel, ongeluk, brandalarm, brandoefening

​groep 3-6

Binnen aangegeven grenzen actief spelen, ontdekken en deelnemen aan activiteiten

Toepassen van formele en informele verkeersregels als fietser en voetganger

Begrijpen van veiligheidswaarschuwingen (bijvoorbeeld vlaggen aan zee)

Om hulp of informatie vragen bij twijfel over veiligheidsrisico's

Zichzelf in veiligheid brengen

Begrijpen van het nut van ontruimingsoefeningen

verdrinken, open water (sloot, vijver, kanaal, zee), verkeer, (verkeers)regels, afspraken verkeersborden, veiligheidssymbolen/ pictogrammen, open vuur, ontruimingsoefening, nooduitgang, brandalarm

​groep 7-8

Begrijpen van symbolen op etiquetten van schoonmaakmiddelen, verf, chemische stoffen en dergelijke

Gedragsalternatieven in potentieel gevaarlijke situaties aangeven en bespreken met anderen

Anderen wijzen op mogelijke risico's

schoonmaak- en oplosmiddelen, chemische stoffen, ontruimingsoefening, gedrag, (gedrags)alternatieven, risico

​VO onderbouw

Begrijpen van symbolen op etiquetten van schoonmaakmiddelen, verf, chemische stoffen en dergelijke

Kunnen reflecteren op risico's in het eigen gedrag (bijvoorbeeld stunten met fiets/brommer, in het verkeer, tijdens uitgaan, vuurwerk) en op grond daarvan keuzes maken ten aanzien van dat gedrag

Je verplaatsen in het perspectief van anderen en daarmee rekening houden in je gedrag

persoonskenmerken, risicovol gedrag, omstandigheden, overzicht, gedrag, (gedrags)alternatieven, risico

​Bovenbouw vmbo

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag (bijvoorbeeld niet teveel drinken, te hard rijden, niet rijden met alcohol op)

In situaties waar de groep druk uitoefent eigen keuzes maken ten aanzien van het gedrag

Zichzelf en anderen in veiligheid brengen

misbruik (alcohol, drugs), alcoholvergiftiging, groepsprocessen,  groepsdruk, attitude, zelfvertrouwen, keuzeproces, persoonskenmerken, belangen, beleving, gedrag

​Bovenbouw havo/vwo

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag (bijvoorbeeld niet teveel drinken, te hard rijden, niet rijden met alcohol op)

In situaties waar de groep druk uitoefent eigen keuzes maken ten aanzien van het gedrag

Zichzelf en anderen in veiligheid brengen

misbruik (alcohol, drugs), alcoholvergiftiging, groepsprocessen,  groepsdruk, attitude, zelfvertrouwen, keuzeproces, persoonskenmerken, belangen, beleving, gedrag

MBO

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag (bijvoorbeeld niet teveel drinken, te hard rijden, niet rijden met alcohol op)

In situaties waar de groep druk uitoefend eigen keuzes maken ten aanzien van het  gedrag

Zichzelf en anderen in veiligheid brengen

Op de hoogte zijn van (arbo)regels, materialen en voorschriften ten aanzien van veilig werken en zich daar naar gedragen

misbruik (alcohol, drugs), alcoholvergiftiging, groepsprocessen,  groepsdruk, attitude, zelfvertrouwen, keuzeproces, persoonskenmerken, belangen, beleving, gedrag,
Arbo-wetgeving en -regels, rechten, plichten, veiligheidsmaterialen, regels, voorschriften, veilig werken, efficiënt werken

​HBO/WO

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag (bijvoorbeeld niet teveel drinken, te hard rijden, niet rijden met alcohol op)

In situaties waar de groep druk uitoefend  eigen keuzes maken ten aanzien van het  gedrag

Zichzelf en anderen in veiligheid brengen

Op de hoogte zijn van (arbo)regels, materialen en voorschriften ten aanzien van veilig werken en zich daar naar gedragen

misbruik (alcohol, drugs), alcoholvergiftiging, groepsprocessen,  groepsdruk, attitude, zelfvertrouwen, keuzeproces, persoonskenmerken, belangen, beleving, gedrag,
Arbo-wetgeving en -regels, rechten, plichten, veiligheidsmaterialen, regels, voorschriften, veilig werken, efficiënt werken