Thema's

15-1-2015

Gezondheid en een gezonde leefstijl onderhouden is een complexe aangelegenheid, waar geen recepten voor bestaan. Om praktische redenen wordt die complexiteit van gezondheid en gezonde leefstijl in dit leerplankader teruggebracht door doorlopende leerlijnen uit te werken rond zeven thema's, die herkenbaar zijn vanuit de Gezonde School-aanpak. Omdat de naamgeving voor de thema's niet exact dezelfde is voor de gezonde school-aanpak binnen po, vo en mbo en omdat de thema's zich ook uitstrekken tot de groep 0-4 jarigen en het hoger onderwijs, hanteren we overkoepelende namen voor deze thema's.
Uiteraard is er wel degelijk een samenhang tussen de ontwikkeling van kinderen en jongeren op de uitgewerkte zeven thema's en is het doel om hun totale welbevinden te bevorderen en om hen te helpen weloverwogen keuzes te leren maken ten aanzien van hun eigen leefstijl.

Binnen dit leerplankader is de aandacht voor gezonde leefstijl in kinderopvang en onderwijs afgebakend in onderstaande zeven thema's:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Voeding
  • Bewegen en sport
  • Persoonlijke verzorging
  • Genotmiddelen
  • Relaties en seksualiteit
  • Fysieke veiligheid

Klik in het navigatiemenu aan de linkerkant voor een nadere uitwerking van deze thema's.

Contactpersoon