Sector

  • Alle onderwijstypen

Gaan kinderen beter leren door bewegen?

4-5-2017

‘Bewegen verbetert de leerprestaties van schoolkinderen.’

Dat is de aanname die het SMART MOVES! consortium onderzoekt. Het doel is om uiteindelijk een beweegprogramma te ontwikkelen waardoor kinderen beter gaan leren. In een factsheet geven zij de stand van zaken tot nu toe.

Lees meer

Contactpersoon