Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo

Samenwerking

10-10-2017

Er zijn in Nederland veel organisaties die op hun eigen manier bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren. De overheid stelt daartoe beleidskaders vast. De landelijke thema-instituten, GGD GHOR Nederland en diverse andere expertisecentra richten zich vooral op kennisontwikkeling en publieksvoorlichting. Uitgevers ontwikkelen vooral methoden voor het onderwijs. Daarnaast zijn er talloze instanties en personen die interventies en losse leermiddelen ontwikkelen en aanbieden om de gezonde leefstijl van kinderen en jongeren te bevorderen.

Scholen voelen in toenemende mate de behoefte om meer aandacht te besteden aan 'gezonde leefstijl'. Om hen daarin te ondersteunen heeft RIVM een aanpak Gezonde School ontwikkeld. Sinds een aantal jaren kunnen scholen ook in aanmerking komen voor een Vignet Gezonde School. Ook voor die sector wordt momenteel gewerkt aan een Aanpak Gezonde Kinderopvang om instellingen hierin te ondersteunen.

Dit leerplankader is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een groot aantal thema-instituten en expertisecentra. Hieronder vindt u een link naar hun websites voor als u op zoek bent naar meer informatie over bepaalde thema's.

 

Logo Gezonde School-200x200.jpg

 

Logo_Trimbos_normaal_ kleur_HR_200x100.jpg 

SANL logo basis FC-200x200.jpg

KVLO200x100.jpg 

NOC_Corp_logo-200x100.pngPharos logo nw rgb-200x100.jpg
vc_logo_op_wit_rgb_200x100.jpgNISB_TO_rgb-200x100.jpgRutgersWpf logo200x100.jpg
VeiligheidNL-logo-RGB-200x100.jpgHoorstichting rgb-200x100.pngGGDGHOR_logo-200x100.jpg
SSV-logo-RGB.jpg

 

vvn.png 

 

Contactpersoon